logo

Welkom op het vogelringstation Schiermonnikoog

 
Home Nieuws Het station Ringaantallen De terugmeldingen Foto's Links Giften Sponsors union jack   English

Ringaantallen 1994

Soort aantal
bruine kiekendief 2
sperwer 7
buizerd 3
waterral 3
watersnip 2
houtsnip 2
Koekoek 1
ijsvogel 1
draaihals 2
grote bonte specht 5
boerenzwaluw 1
boompieper 1
graspieper 1
grote gele kwikstaart 2
winterkoning 62
heggemus 48
roodborst 368
nachtegaal 1
gekraagde roodstaart 92
Soort aantal
paapje 5
tapuit 3
beflijster 1
merel 206
kramsvogel 7
zanglijster 114
koperwiek 321
sprinkhaanzanger 2
rietzanger 5
bosrietzanger 4
kleine karekiet 92
spotvogel 3
sperwergrasmus 1
braamsluiper 10
grasmus 15
tuinfluiter 88
zwartkop 551
Pallas' boszanger 1
bladkoning 6
Soort aantal
fluiter 3
tjiftjaf 42
fitis 311
goudhaan 101
vuurgoudhaan 7
grauwe vliegenvanger 17
bonte vliegenvanger 66
staartmees 122
zwarte mees 1
pimpelmees 157
koolmees 102
taigaboomkruiper 2
boomkruiper 1
spreeuw 1
vink 42
keep 5
groenling 4
sijs 83
kneu 1
Soort aantal
grote barmsijs 5
kleine barmsijs 26
goudvink 1
grote goudvink 12
dwerggors 1
rietgors 18
totaal 3174
aantal soorten 64

terug

 

   ·   Valid HTML 4.01! Transitional   ·   mailto   ·    Fatbirder's Top 1000 Birding Websites   ·   Any Browser   ·    Get Firefox