logo

Welkom op het vogelringstation Schiermonnikoog

 
Home Nieuws Het station Ringaantallen De terugmeldingen Foto's Links Giften Sponsors union jack   English

Ringaantallen 1995

Soort aantal
sperwer 3
waterral 10
porceleinhoen 1
bokje 1
watersnip 1
houtsnip 8
witgatje 1
houtduif 7
Koekoek 2
ijsvogel 1
draaihals 2
grote bonte specht 2
boerenzwaluw 1
boompieper 7
graspieper 3
gele kwikstaart 2
grote gele kwikstaart 2
winterkoning 153
heggemus 35
Soort aantal
roodborst 445
zwarte roodstaart 4
gekraagde roodstaart 105
paapje 18
tapuit 4
merel 353
zanglijster 202
koperwiek 174
grote lijster 3
sprinkhaanzanger 13
rietzanger 14
bosrietzanger 5
kleine karekiet 208
spotvogel 46
braamsluiper 38
grasmus 24
tuinfluiter 165
zwartkop 764
bladkoning 3
Soort aantal
fluiter 13
tjiftjaf 161
fitis 1070
goudhaan 405
vuurgoudhaan 10
grauwe vliegenvanger 21
bonte vliegenvanger 85
staartmees 36
pimpelmees 55
koolmees 91
boomkruiper 3
spreeuw 4
vink 242
keep 30
groenling 1
sijs 30
barmsijs 1
grote barmsijs 2
roodmus 1
Soort aantal
dwerggors 2
rietgors 10
totaal 5101
aantal soorten 59

terug

 

   ·   Valid HTML 4.01! Transitional   ·   mailto   ·    Fatbirder's Top 1000 Birding Websites   ·   Any Browser   ·    Get Firefox