logo

Welkom op het vogelringstation Schiermonnikoog

 
Home Nieuws Het station Ringaantallen De terugmeldingen Foto's Links Giften Sponsors union jack   English

Ringaantallen 1996

Soort aantal
wespendief 1
sperwer 3
waterral 8
watersnip 2
houtsnip 5
witgatje 1
houtduif 7
Koekoek 2
ransuil 1
draaihals 3
grote bonte specht 8
boerenzwaluw 3
boompieper 10
graspieper 4
grote gele kwikstaart 2
winterkoning 136
heggemus 139
roodborst 564
nachtegaal 3
Soort aantal
blauwborst 1
zwarte roodstaart 6
gekraagde roodstaart 84
paapje 2
roodborsttapuit 1
tapuit 1
beflijster 3
merel 1011
kramsvogel 3
zanglijster 312
koperwiek 812
sprinkhaanzanger 10
rietzanger 22
bosrietzanger 9
kleine karekiet 120
spotvogel 38
braamsluiper 35
grasmus 22
tuinfluiter 265
Soort aantal
zwartkop 791
bladkoning 10
fluiter 4
tjiftjaf 214
fitis 714
goudhaan 154
vuurgoudhaan 43
grauwe vliegenvanger 9
kleine vliegenvanger 1
bonte vliegenvanger 108
baardman 21
staartmees 85
zwarte mees 81
pimpelmees 171
koolmees 209
taigaboomkruiper 1
boomkruiper 4
ekster 1
spreeuw 1
Soort aantal
huismus 1
vink 234
keep 52
putter 1
sijs 860
kneu 2
barmsijs 22
grote barmsijs 14
kleine barmsijs 51
kruisbek 1
roodmus 1
grote goudvink 15
appelvink 1
rietgors 46
totaal 7582
aantal soorten 71

terug

 

   ·   Valid HTML 4.01! Transitional   ·   mailto   ·    Fatbirder's Top 1000 Birding Websites   ·   Any Browser   ·    Get Firefox