logo

Welkom op het vogelringstation Schiermonnikoog

 
Home Nieuws Het station Ringaantallen De terugmeldingen Foto's Links Giften Sponsors union jack   English

Ringaantallen 1998

Soort aantal
wintertaling 2
Havik 1
sperwer 7
buizerd 1
fazant 1
waterral 11
porceleinhoen 1
watersnip 1
houtsnip 10
witgatje 1
houtduif 1
Koekoek 1
boerenzwaluw 19
huiszwaluw 1
boompieper 38
graspieper 10
grote gele kwikstaart 3
witte kwikstaart 34
winterkoning 175
Soort aantal
heggemus 490
roodborst 979
nachtegaal 1
zwarte roodstaart 1
gekraagde roodstaart 70
paapje 9
roodborsttapuit 1
tapuit 8
groenlandse tapuit 1
beflijster 3
merel 1203
kramsvogel 6
zanglijster 315
koperwiek 952
grote lijster 1
sprinkhaanzanger 16
rietzanger 24
bosrietzanger 6
kleine karekiet 149
Soort aantal
spotvogel 42
braamsluiper 57
grasmus 25
tuinfluiter 184
zwartkop 670
Pallas' boszanger 1
fluiter 2
tjiftjaf 589
Siberische Tjiftjaf 2
fitis 1133
goudhaan 283
vuurgoudhaan 19
grauwe vliegenvanger 58
bonte vliegenvanger 86
baardman 17
staartmees 57
pimpelmees 114
koolmees 172
boomkruiper 5
Soort aantal
wielewaal 1
grauwe klauwier 1
kauw 1
spreeuw 7
vink 140
keep 13
sijs 104
kneu 7
barmsijs 11
kleine barmsijs 38
roodmus 1
rietgors 97
totaal 8490
aantal soorten 69

terug

 

   ·   Valid HTML 4.01! Transitional   ·   mailto   ·    Fatbirder's Top 1000 Birding Websites   ·   Any Browser   ·    Get Firefox