logo

Welkom op het vogelringstation Schiermonnikoog

 
Home Nieuws Het station Ringaantallen De terugmeldingen Foto's Links Giften Sponsors union jack   English

Ringaantallen 1999

Soort aantal
Havik 1
sperwer 11
buizerd 5
waterral 6
watersnip 1
houtsnip 5
houtduif 15
Koekoek 2
grote bonte specht 6
boerenzwaluw 5
boompieper 10
witte kwikstaart 29
winterkoning 145
heggemus 40
roodborst 367
blauwborst 1
zwarte roodstaart 10
gekraagde roodstaart 27
paapje 6
Soort aantal
beflijster 3
merel 962
kramsvogel 8
zanglijster 136
koperwiek 755
sprinkhaanzanger 7
rietzanger 11
bosrietzanger 13
kleine karekiet 88
spotvogel 29
sperwergrasmus 1
braamsluiper 21
grasmus 14
tuinfluiter 99
zwartkop 768
bladkoning 2
Raddes' boszanger 1
fluiter 3
tjiftjaf 185
Soort aantal
fitis 699
goudhaan 293
vuurgoudhaan 22
grauwe vliegenvanger 27
bonte vliegenvanger 39
staartmees 82
pimpelmees 520
koolmees 717
taigaboomkruiper 1
boomkruiper 1
spreeuw 3
vink 242
keep 68
sijs 337
kneu 4
barmsijs 9
grote barmsijs 1
kleine barmsijs 18
grote goudvink 10
Soort aantal
rietgors 26
totaal 6923
aantal soorten 60

terug

 

   ·   Valid HTML 4.01! Transitional   ·   mailto   ·    Fatbirder's Top 1000 Birding Websites   ·   Any Browser   ·    Get Firefox