logo

Welkom op het vogelringstation Schiermonnikoog

 
Home Nieuws Het station Ringaantallen De terugmeldingen Foto's Links Giften Sponsors union jack   English

Ringaantallen 2001

Soort aantal
wintertaling 1
havik 3
sperwer 9
buizerd 7
waterral 61
waterhoen 3
houtsnip 15
witgatje 1
houtduif 16
Koekoek 2
kerkuil 1
ijsvogel 1
boerenzwaluw 8
boompieper 7
graspieper 3
grote gele kwikstaart 1
witte kwikstaart 7
winterkoning 131
heggemus 92
Soort aantal
roodborst 513
blauwstaart 1
zwarte roodstaart 2
gekraagde roodstaart 114
paapje 25
tapuit 15
groenlandse tapuit 4
beflijster 2
merel 947
kramsvogel 1
zanglijster 281
koperwiek 247
grote lijster 1
sprinkhaanzanger 11
rietzanger 14
bosrietzanger 1
kleine karekiet 51
spotvogel 13
braamsluiper 13
Soort aantal
grasmus 7
tuinfluiter 83
zwartkop 355
noordse boszanger 1
tjiftjaf 189
fitis 505
goudhaan 149
vuurgoudhaan 8
grauwe vliegenvanger 55
kleine vliegenvanger 1
bonte vliegenvanger 83
baardman 1
staartmees 71
zwarte mees 1
pimpelmees 45
koolmees 70
taigaboomkruiper 2
boomkruiper 11
spreeuw 1
Soort aantal
vink 121
keep 16
putter 6
sijs 28
kneu 3
grote barmsijs 4
kleine barmsijs 31
grote goudvink 5
rietgors 56
wilgengors 1
roodoogvireo 1
totaal 4535
aantal soorten 68

terug

 

   ·   Valid HTML 4.01! Transitional   ·   mailto   ·    Fatbirder's Top 1000 Birding Websites   ·   Any Browser   ·    Get Firefox