logo

Welkom op het vogelringstation Schiermonnikoog

 
Home Nieuws Het station Ringaantallen De terugmeldingen Foto's Links Giften Sponsors union jack   English

Ringaantallen 2002

Soort aantal
sperwer 5
buizerd 1
waterral 180
waterhoen 5
bokje 2
houtsnip 2
houtduif 2
kerkuil 2
draaihals 1
grote bonte specht 2
boerenzwaluw 3
huiszwaluw 1
boompieper 17
graspieper 35
waterpieper 2
grote gele kwikstaart 9
witte kwikstaart 6
winterkoning 189
heggemus 183
Soort aantal
roodborst 538
zwarte roodstaart 2
gekraagde roodstaart 29
paapje 9
tapuit 6
merel 1300
kramsvogel 5
zanglijster 317
koperwiek 627
sprinkhaanzanger 13
rietzanger 29
bosrietzanger 2
kleine karekiet 163
spotvogel 22
sperwergrasmus 1
braamsluiper 35
grasmus 41
tuinfluiter 209
zwartkop 436
Soort aantal
bladkoning 2
fluiter 6
tjiftjaf 381
tjiftjaf "abitienus" 1
fitis 937
goudhaan 58
vuurgoudhaan 24
grauwe vliegenvanger 26
bonte vliegenvanger 42
baardman 2
staartmees 42
pimpelmees 145
koolmees 118
boomkruiper 4
spreeuw 8
vink 184
keep 73
groenling 2
putter 1
Soort aantal
sijs 54
kneu 1
barmsijs 2
kleine barmsijs 61
kruisbek 1
dwerggors 1
rietgors 41
totaal 6648
aantal soorten 64

terug

 

   ·   Valid HTML 4.01! Transitional   ·   mailto   ·    Fatbirder's Top 1000 Birding Websites   ·   Any Browser   ·    Get Firefox