logo

Welkom op het vogelringstation Schiermonnikoog

 
Home Nieuws Het station Ringaantallen De terugmeldingen Foto's Links Giften Sponsors union jack   English

Ringaantallen 2004

Soort aantal
wintertaling 5
sperwer 6
fazant 1
waterral 321
waterhoen 6
watersnip 3
houtsnip 2
houtduif 2
ijsvogel 2
draaihals 1
grote bonte specht 1
boerenzwaluw 11
boompieper 2
graspieper 7
grote gele kwikstaart 1
winterkoning 127
heggemus 57
roodborst 491
nachtegaal 1
Soort aantal
blauwborst 2
zwarte roodstaart 6
gekraagde roodstaart 36
paapje 4
tapuit 1
goudlijster 1
beflijster 2
merel 591
kramsvogel 6
zanglijster 256
koperwiek 737
sprinkhaanzanger 11
rietzanger 35
bosrietzanger 4
kleine karekiet 136
Acrocephalus-spec 2
spotvogel 32
sperwergrasmus 1
braamsluiper 35
Soort aantal
grasmus 30
tuinfluiter 149
zwartkop 613
grauwe fitis 1
bladkoning 7
fluiter 4
tjiftjaf 322
Tjiftjaf ssp. abietinus 1
fitis 484
goudhaan 397
vuurgoudhaan 12
grauwe vliegenvanger 42
bonte vliegenvanger 52
baardmannetje 2
staartmees 98
pimpelmees 109
koolmees 78
boomkruiper 16
spreeuw 5
Soort aantal
vink 105
keep 34
groenling 20
putter 18
sijs 7
frater 2
grote barmsijs 1
kleine barmsijs 30
kruisbek 1
roodmus 1
noordse goudvink 6
rietgors 68
totaal 5660
aantal soorten 69
terug

 

   ·   Valid HTML 4.01! Transitional   ·   mailto   ·    Fatbirder's Top 1000 Birding Websites   ·   Any Browser   ·    Get Firefox