logo

Welkom op het vogelringstation Schiermonnikoog

 
Home Nieuws Het station Ringaantallen De terugmeldingen Foto's Links Giften Sponsors union jack   English

Ringaantallen 2005

Soort aantal
sperwer 4
buizerd 5
waterral 142
waterhoen 1
houtsnip 6
houtduif 8
koekoek 1
ijsvogel 1
grote bonte specht 11
draaihals 1
boerenzwaluw 11
boompieper 4
graspieper 4
gele kwikstaart 1
witte kwikstaart 2
winterkoning 206
heggemus 65
roodborst 253
nachtegaal 6
zwarte roodstaart 1
Soort aantal
gekraagde roodstaart 31
paapje 9
merel 656
kramsvogel 2
zanglijster 160
koperwiek 345
grote lijster 1
sprinkhaanzanger 8
rietzanger 27
kleine karekiet 57
spotvogel 45
sperwergrasmus 1
braamsluiper 60
grasmus 33
tuinfluiter 116
zwartkop 667
Pallas' boszanger 1
bladkoning 28
fluiter 2
tjiftjaf 304
Soort aantal
fitis 951
goudhaan 746
vuurgoudhaan 8
grauwe vliegenvanger 12
bonte vliegenvanger 27
staartmees 102
zwarte mees 32
pimpelmees 156
koolmees 479
taigaboomkruiper 3
boomkruiper 6
ekster 2
spreeuw 19
huismus 4
vink 593
keep 77
putter 18
groenling 16
sijs 76
kneu 9
Soort aantal
roodmus 2
barmsijs 11
grote barmsijs 156
kleine barmsijs 54
grote goudvink 3
rietgors 99
totaal 6947
aantal soorten 66
terug

 

   ·   Valid HTML 4.01! Transitional   ·   mailto   ·    Fatbirder's Top 1000 Birding Websites   ·   Any Browser   ·    Get Firefox