logo

Welkom op het vogelringstation Schiermonnikoog

 
Home Nieuws Het station Ringaantallen De terugmeldingen Foto's Links Giften Sponsors union jack   English

Ringaantallen 2006

Soort aantal
Blauwe Kiekendief 1
Sperwer 5
Buizerd 1
Waterral 340
Waterhoen 4
Watersnip 1
Houtsnip 13
Houtduif 7
Koekoek 1
Grote Bonte Specht 4
Draaihals 1
Boerenzwaluw 18
Huiszwaluw 1
Boompieper 9
Graspieper 2
Grote Gele Kwikstaart 1
Winterkoning 146
Heggemus 134
Roodborst 438
Noordse Nachtegaal 1
Soort aantal
Nachtegaal 4
Blauwborst 4
Zwarte Roodstaart 2
Gekraagde Roodstaart 16
Paapje 4
Tapuit 1
Beflijster 1
Merel 1330
Zanglijster 250
Koperwiek 737
Grote Lijster 1
Sprinkhaanzanger 6
Rietzanger 42
Bosrietzanger 16
Kleine Karekiet 157
Spotvogel 50
Braamsluiper 61
Grasmus 40
Tuinfluiter 206
Zwartkop 1159
Soort aantal
Pallas' Boszanger 1
Bladkoning 2
Tjiftjaf 171
Tjiftjaf "abitienus" 1
Siberische Tjiftjaf 1
Fitis 592
Goudhaan 77
Grauwe Vliegenvanger 36
Bonte Vliegenvanger 18
Kleine Vliegenvanger 2
Baardman 5
Staartmees 131
Pimpelmees 114
Koolmees 97
Boomkruiper 7
Wielewaal 1
Zwarte Kraai 1
Spreeuw 8
Huismus 1
Vink 441
Soort aantal
Keep 82
Putter 14
Groenling 16
Sijs 113
Grote Barmsijs 4
Kleine Barmsijs 43
Rietgors 49
totaal 7243
aantal soorten 67
terug

 

   ·   Valid HTML 4.01! Transitional   ·   mailto   ·    Fatbirder's Top 1000 Birding Websites   ·   Any Browser   ·    Get Firefox