logo

Welkom op het vogelringstation Schiermonnikoog

 
Home Nieuws Het station Ringaantallen De terugmeldingen Foto's Links Giften Sponsors union jack   English

Ringaantallen 2007

Soort aantal
Roerdomp 1
Wintertaling 2
Wilde Eend 1
Havik 1
Sperwer 20
Buizerd 2
Waterral 154
Fazant 1
Waterhoen 8
Bokje 1
Watersnip 2
Houtsnip 14
Witgatje 2
Kleine Mantelmeeuw 1
Kleine Alk 1
Houtduif 11
Koekoek 2
Kerkuil 2
Ransuil 3
Velduil 1
IJsvogel 9
Soort aantal
Grote Bonte Specht 7
Draaihals 2
Boerenzwaluw 17
Boompieper 9
Grote Gele Kwikstaart 1
Winterkoning 88
Heggemus 72
Roodborst 397
Blauwborst 3
Zwarte Roodstaart 1
Gekraagde Roodstaart 57
Paapje 2
Tapuit 1
Merel 1258
Kramsvogel 7
Zanglijster 232
Koperwiek 674
Sprinkhaanzanger 5
Rietzanger 22
Bosrietzanger 4
Kleine Karekiet 68
Soort aantal
Spotvogel 29
Braamsluiper 46
Grasmus 22
Tuinfluiter 88
Zwartkop 234
Bladkoning 10
Radde's Boszanger 1
Tjiftjaf 278
Fitis 1145
Goudhaan 212
Vuurgoudhaan 26
Grauwe Vliegenvanger 25
Bonte Vliegenvanger 38
Kleine Vliegenvanger 1
Baardman 1
Staartmees 46
Zwarte Mees 7
Pimpelmees 658
Koolmees 564
Taigaboomkruiper 1
Boomkruiper 10
Soort aantal
Buidelmees 1
Kauw 2
Zwarte Kraai 1
Spreeuw 6
Huismus 2
Vink 245
Keep 33
Putter 12
Groenling 26
Sijs 119
Kneu 1
Barmsijs 3
Grote Barmsijs 5
Kleine Barmsijs 27
Grote Goudvink 1
Rietgors 36
Geelgors 1
totaal 7129
aantal soorten 80
terug

 

   ·   Valid HTML 4.01! Transitional   ·   mailto   ·    Fatbirder's Top 1000 Birding Websites   ·   Any Browser   ·    Get Firefox