logo

Welkom op het vogelringstation Schiermonnikoog

 
Home Nieuws Het station Ringaantallen De terugmeldingen Foto's Links Giften Sponsors union jack   English

Ringaantallen 2008

Soort aantal
Sperwer 11
Buizerd 5
Waterral 122
Fazant 1
Waterhoen 2
Houtsnip 14
Zilvermeeuw 1
Houtduif 7
Koekoek 6
Kerkuil 1
IJsvogel 8
Grote Bonte Specht 6
Boerenzwaluw 26
Boompieper 5
Grote Gele Kwikstaart 4
Witte Kwikstaart 3
Winterkoning 112
Heggemus 365
Soort aantal
Roodborst 433
Blauwstaart 1
Nachtegaal 1
Blauwborst 5
Zwarte Roodstaart 1
Gekraagde Roodstaart 57
Paapje 2
Merel 984
Kramsvogel 3
Zanglijster 335
Koperwiek 1171
Sprinkhaanzanger 7
Rietzanger 16
Bosrietzanger 12
Kleine Karekiet 116
Spotvogel 45
Sperwergrasmus 1
Braamsluiper 75
Soort aantal
Grasmus 26
Tuinfluiter 179
Zwartkop 1071
Bladkoning 29
Tjiftjaf 319
Tjiftjaf "abietinus" 3
Fitis 744
Goudhaan 356
Vuurgoudhaan 24
Grauwe Vliegenvanger 18
Bonte Vliegenvanger 54
Baardman 1
Staartmees 100
Zwarte Mees 27
Pimpelmees 252
Koolmees 119
Boomkruiper 17
Zwarte Kraai 2
Soort aantal
Spreeuw 2
Huismus 1
Vink 274
Keep 42
Putter 3
Groenling 1
Sijs 113
Kneu 2
Grote Barmsijs 14
Kleine Barmsijs 18
Kruisbek 1
Rietgors 48
Dwerggors 1
Bosgors 1
totaal 7836
aantal soorten 68
terug

 

   ·   Valid HTML 4.01! Transitional   ·   mailto   ·    Fatbirder's Top 1000 Birding Websites   ·   Any Browser   ·    Get Firefox