logo

Welkom op het vogelringstation Schiermonnikoog

 
Home Nieuws Het station Ringaantallen De terugmeldingen Foto's Links Giften Sponsors union jack   English

Ringaantallen 2010

Soort aantal 
Sperwer 6 
Buizerd 2 
Waterral 88 
Porceleinhoen 1 
Watersnip 1 
Houtsnip 8 
Houtduif 21 
Koekoek 7 
Kerkuil 2 
Ransuil 2 
Draaihals 4 
Grote Bonte Specht 10 
Boerenzwaluw 16 
Boompieper 7 
Witte Kwikstaart 2 
Winterkoning 102 
Heggemus 720 
Roodborst 1.212 
Nachtegaal 9 
Blauwborst 7 
Soort aantal 
witgesterde blauwborst 2 
Zwarte Roodstaart 2 
Gekraagde Roodstaart 96 
Roodborsttapuit 1 
Tapuit 1 
Merel 1.128 
Kramsvogel 2 
Zanglijster 451 
Koperwiek 599 
Sprinkhaanzanger 21 
Rietzanger 60 
Bosrietzanger 11 
Kleine Karekiet 187 
Spotvogel 116 
Sperwergrasmus 3 
Braamsluiper 109 
Grasmus 75 
Tuinfluiter 264 
Zwartkop 983 
Pallas' Boszanger 1 
Soort aantal 
Bruine Boszanger 1 
Grauwe Fitis 1 
Bladkoning 3 
Fluiter 6 
Tjiftjaf 578 
Siberische Tjiftjaf 3 
Fitis 949 
Goudhaan 273 
Vuurgoudhaan 18 
Grauwe Vliegenvanger 55 
Bonte Vliegenvanger 55 
Staartmees 117 
Witkopstaartmees 5 
Pimpelmees 339 
Koolmees 218 
Taigaboomkruiper 1 
Boomkruiper 10 
Buidelmees 2 
Spreeuw 5 
Huismus 4 
Soort aantal 
Vink 866 
Keep 182 
Putter 29 
Groenling 6 
Sijs 778 
Kneu 1 
Roodmus 1 
Barmsijs 1 
Grote Barmsijs 18 
Kleine Barmsijs 37 
Witstuitbarmsijs 1 
Kruisbek 1 
Grote Goudvink 2 
Rietgors 114 
totaal 11.019 
aantal soorten 74 
terug

 

   ·   Valid HTML 4.01! Transitional   ·   mailto   ·    Fatbirder's Top 1000 Birding Websites   ·   Any Browser   ·    Get Firefox