logo

Welkom op het vogelringstation Schiermonnikoog

 
Home Nieuws Het station Ringaantallen De terugmeldingen Foto's Links Giften Sponsors union jack   English

Ringaantallen 2011

Soort aantal 
Wilde Eend 1 
Havik 2 
Sperwer 9 
Buizerd 2 
Waterral 121 
Watersnip 3 
Houtsnip 8 
Houtduif 15 
Koekoek 2 
Draaihals 1 
Grote Bonte Specht 3 
Boerenzwaluw 5 
Boompieper 5 
Graspieper 3 
Grote Gele Kwikstaart 1 
Witte Kwikstaart 2 
Winterkoning 126 
Heggemus 65 
Soort aantal 
Roodborst 420 
Nachtegaal 1 
Blauwborst 4 
Witsterblauwborst 3 
Zwarte Roodstaart 3 
Gekraagde Roodstaart 33 
Paapje 1 
Merel 1.037 
Kramsvogel 9 
Zanglijster 285 
Koperwiek 402 
Sprinkhaanzanger 7 
Rietzanger 15 
Bosrietzanger 2 
Kleine Karekiet 74 
Spotvogel 32 
Braamsluiper 43 
Grasmus 59 
Soort aantal 
Tuinfluiter 85 
Zwartkop 769 
Bladkoning 20 
Fluiter 3 
Tjiftjaf 412 
Tjiftjaf "abietinus" 2 
Fitis 486 
Goudhaan 46 
Vuurgoudhaan 5 
Grauwe Vliegenvanger 8 
Kleine Vliegenvanger 1 
Bonte Vliegenvanger 14 
Staartmees 47 
Pimpelmees 158 
Koolmees 121 
Boomkruiper 12 
Klapekster 1 
Zwarte Kraai 1 
Soort aantal 
Huismus 6 
Vink 201 
Keep 12 
Putter 24 
Groenling 16 
Sijs 3 
barmsijs 6 
Grote Barmsijs 3 
Kleine Barmsijs 45 
Appelvink 1 
Dwerggors 2 
Rietgors 187 
totaal 5.501 
aantal soorten 66 
terug

 

   ·   Valid HTML 4.01! Transitional   ·   mailto   ·    Fatbirder's Top 1000 Birding Websites   ·   Any Browser   ·    Get Firefox