logo

Welkom op het vogelringstation Schiermonnikoog

 
Home Nieuws Het station Ringaantallen De terugmeldingen Foto's Links Giften Sponsors union jack   English

Ringaantallen 2014

Soort aantal 
Wintertaling 1 
Sperwer 6 
Buizerd 3 
Torenvalk 1 
Waterral 844 
Fazant 1 
Watersnip 1 
Houtsnip 9 
Witgat 1 
Houtduif 7 
Koekoek 3 
Kerkuil 2 
Ransuil 1 
IJsvogel 1 
Draaihals 1 
Grote Bonte Specht 6 
Boerenzwaluw 21 
Boompieper 5 
Graspieper 1 
Winterkoning 145 
Soort aantal 
Heggemus 102 
Roodborst 450 
Nachtegaal 1 
Blauwborst 12 
Witsterblauwborst 3 
Zwarte roodstaart 1 
Gekraagde Roodstaart 50 
Paapje 1 
Merel 314 
Kramsvogel 1 
Zanglijster 201 
Koperwiek 105 
Sprinkhaanzanger 5 
Rietzanger 11 
Bosrietzanger 3 
Kleine Karekiet 52 
Spotvogel 89 
Sperwergrasmus 1 
Braamsluiper 41 
Grasmus 61 
Soort aantal 
Tuinfluiter 116 
Zwartkop 851 
Bladkoning 12 
Fluiter 3 
Tjiftjaf 464 
Siberische Tjiftjaf 5 
Fitis 542 
Goudhaan 318 
Vuurgoudhaan 26 
Grauwe Vliegenvanger 49 
Bonte Vliegenvanger 23 
Staartmees 69 
Pimpelmees 199 
Koolmees 210 
Boomkruiper 11 
Zwarte Kraai 1 
Spreeuw 2 
Huismus 5 
Vink 337 
Keep 22 
Soort aantal 
Putter 24 
Groenling 21 
Sijs 245 
Grote Barmsijs 1 
Kleine Barmsijs 49 
Rietgors 33 
Geelgors 1 
Dwerggors 1 
totaal 6.204 
aantal soorten 68 
terug

 

   ·   Valid HTML 4.01! Transitional   ·   mailto   ·    Fatbirder's Top 1000 Birding Websites   ·   Any Browser   ·    Get Firefox