logo

Welkom op het vogelringstation Schiermonnikoog

 
Home Nieuws Het station Ringaantallen De terugmeldingen Foto's Links Giften Sponsors union jack   English

Ringaantallen 2015

Soort aantal 
Havik 2 
Sperwer 6 
Waterral 316 
Waterhoen 3 
Houtsnip 7 
Witgat 4 
Houtduif 8 
Koekoek 1 
Kerkuil 2 
IJsvogel 2 
Draaihals 2 
Grote Bonte Specht 8 
Boerenzwaluw 21 
Boompieper 3 
Siberische Boompieper 1 
Graspieper 3 
Witte Kwikstaart 1 
Winterkoning 143 
Heggemus 218 
Roodborst 622 
Soort aantal 
Nachtegaal 3 
Blauwborst 12 
Witsterblauwborst 2 
Zwarte Roodstaart 4 
Gekraagde Roodstaart 35 
Paapje 3 
Roodborsttapuit 2 
Tapuit 2 
Beflijster 1 
Merel 737 
Kramsvogel 5 
Zanglijster 258 
Koperwiek 358 
Sprinkhaanzanger 4 
Rietzanger 11 
Bosrietzanger 7 
Kleine Karekiet 33 
Spotvogel 30 
Sperwergrasmus 1 
Braamsluiper 32 
Soort aantal 
Grasmus 35 
Tuinfluiter 60 
Zwartkop 429 
Pallas' Boszanger 1 
Bladkoning 44 
Fluiter 2 
Tjiftjaf 427 
Fitis 307 
Goudhaan 677 
Vuurgoudhaan 39 
Grauwe Vliegenvanger 20 
Bonte Vliegenvanger 14 
Staartmees 153 
Zwarte Mees 12 
Pimpelmees 105 
Koolmees 89 
Taigaboomkruiper 3 
Boomkruiper 12 
Kauw 2 
Zwarte Kraai 1 
Soort aantal 
Spreeuw 3 
Ringmus 1 
Huismus 55 
Vink 216 
Keep 40 
Putter 25 
Groenling 11 
Sijs 446 
Kneu 1 
Kleine Barmsijs 66 
Grote Goudvink 1 
Rietgors 111 
totaal 6.317 
aantal soorten 72 
terug

 

   ·   Valid HTML 4.01! Transitional   ·   mailto   ·    Fatbirder's Top 1000 Birding Websites   ·   Any Browser   ·    Get Firefox