logo

Welkom op het vogelringstation Schiermonnikoog

 
Home Nieuws Het station Ringaantallen De terugmeldingen Foto's Links Giften Sponsors union jack   English

Ringaantallen 2018

Soortaantal 
Wintertaling1 
Havik1 
Sperwer4 
Buizerd10 
Waterral282 
Waterhoen3 
Goudplevier1 
Houtsnip17 
Houtduif5 
Koekoek2 
Grote Bonte Specht9 
Oeverzwaluw2 
Boerenzwaluw133 
Boompieper5 
Graspieper14 
Grote Gele Kwikstaart2 
Witte Kwikstaart2 
Winterkoning141 
Heggemus76 
Roodborst382 
Soortaantal 
Nachtegaal2 
Blauwborst4 
Witsterblauwborst1 
Zwarte Roodstaart2 
Gekraagde Roodstaart20 
Paapje4 
Roodborsttapuit3 
Tapuit1 
Merel341 
Kramsvogel3 
Zanglijster203 
Koperwiek179 
IJslandse Koperwiek1 
Grote Lijster2 
Sprinkhaanzanger7 
Rietzanger7 
Bosrietzanger7 
Kleine Karekiet49 
Spotvogel43 
Sperwergrasmus2 
Braamsluiper28 
Soortaantal 
Siberische Braamsluiper1 
Grasmus47 
Tuinfluiter55 
Zwartkop631 
Bladkoning15 
Fluiter1 
Tjiftjaf232 
Siberische Tjiftjaf1 
Fitis434 
Goudhaan160 
Vuurgoudhaan24 
Grauwe Vliegenvanger35 
Bonte Vliegenvanger38 
Staartmees51 
Witkopstaartmees60 
Zwarte Mees1 
Pimpelmees115 
Koolmees68 
Boomkruiper6 
Soortaantal 
Spreeuw3 
Huismus4 
Vink407 
Keep75 
Groenling24 
Putter18 
Sijs78 
Kneu13 
Barmsijs1 
Grote Barmsijs21 
Kleine Barmsijs42 
Geelgors2 
Rietgors29 
 
totaal4.693 
aantal soorten 73 
 
terug

 

   ·   Valid HTML 4.01! Transitional   ·   mailto   ·    Fatbirder's Top 1000 Birding Websites   ·   Any Browser   ·    Get Firefox