logo

Welkom op het vogelringstation Schiermonnikoog

 
Home Nieuws Het station Ringaantallen De terugmeldingen Foto's Links Giften Sponsors union jack   English

Ringaantallen 2019

Soortaantal 
Sperwer10 
Buizerd2 
Fazant1 
Waterral215 
Waterhoen1 
Bokje2 
Watersnip1 
Houtsnip26 
Houtduif11 
Kerkuil1 
Ransuil1 
Gierzwaluw1 
Draaihals1 
Grote Bonte Specht14 
Oeverzwaluw14 
Boerenzwaluw221 
Huiszwaluw5 
Boompieper3 
Graspieper8 
Grote Gele Kwikstaart7 
Witte Kwikstaart2 
Soortaantal 
Winterkoning147 
Heggemus75 
Roodborst641 
Nachtegaal3 
Blauwborst13 
Witsterblauwborst3 
Gekraagde Roodstaart30 
Paapje5 
Roodborsttapuit1 
Tapuit1 
Groenlandse Tapuit1 
Beflijster2 
Merel298 
Kramsvogel6 
Zanglijster324 
Koperwiek544 
Sprinkhaanzanger4 
Snor1 
Rietzanger9 
Bosrietzanger15 
Kleine Karekiet63 
Soortaantal 
Spotvogel45 
Braamsluiper13 
Grasmus30 
Tuinfluiter52 
Zwartkop430 
Bladkoning20 
Fluiter3 
Tjiftjaf432 
Siberische Tjiftjaf1 
Fitis411 
Goudhaan1.313 
Vuurgoudhaan49 
Grauwe Vliegenvanger34 
Bonte Vliegenvanger52 
Baardman2 
Staartmees81 
Witkopstaartmees12 
Pimpelmees243 
Koolmees89 
Taigaboomkruiper1 
Boomkruiper6 
Soortaantal 
Spreeuw1 
Huismus5 
Vink326 
Keep60 
Europese Kanarie1 
Groenling18 
Putter62 
Sijs974 
Kneu5 
Frater5 
Kleine Barmsijs8 
Mirtezanger1 
Dwerggors1 
Rietgors52 
 
totaal7.572 
aantal soorten 78 
 
terug

 

   ·   Valid HTML 4.01! Transitional   ·   mailto   ·    Fatbirder's Top 1000 Birding Websites   ·   Any Browser   ·    Get Firefox