logo

Welkom op het vogelringstation Schiermonnikoog

 
Home Nieuws Het station Ringaantallen De terugmeldingen Foto's Links Giften Sponsors union jack   English

Ringaantallen 2023

Soortaantal 
Havik1 
Sperwer4 
Fazant1 
Waterral616 
Porseleinhoen1 
Waterhoen6 
Goudplevier6 
Kievit1 
Watersnip8 
Houtsnip20 
Houtduif1 
Kerkuil1 
IJsvogel5 
Grote Bonte Specht13 
Oeverzwaluw9 
Boerenzwaluw96 
Huiszwaluw1 
Boompieper3 
Graspieper15 
Soortaantal 
Grote Gele Kwikstaart4 
Witte Kwikstaart11 
Winterkoning116 
Heggenmus61 
Roodborst457 
Nachtegaal1 
Blauwborst4 
Witsterblauwborst1 
Zwarte Roodstaart3 
Gekraagde Roodstaart23 
Beflijster1 
Merel355 
Kramsvogel12 
Zanglijster167 
Koperwiek654 
Sprinkhaanzanger2 
Rietzanger11 
Bosrietzanger2 
Kleine Karekiet34 
Soortaantal 
Spotvogel34 
Sperwergrasmus1 
Braamsluiper24 
Siberische Braamsluiper1 
Grasmus35 
Tuinfluiter81 
Zwartkop815 
Bladkoning1 
Fluiter1 
Tjiftjaf407 
Siberische Tjiftjaf1 
Fitis472 
Goudhaan674 
Vuurgoudhaan23 
Grauwe Vliegenvanger25 
Bonte Vliegenvanger21 
Staartmees88 
Pimpelmees183 
Koolmees70 
Soortaantal 
Taigaboomkruiper2 
Boomkruiper9 
Spreeuw5 
Huismus3 
Vink162 
Keep14 
Groenling7 
Putter37 
Sijs277 
Kneu6 
barmsijs3 
Grote Barmsijs391 
Kleine Barmsijs13 
Dwerggors2 
Rietgors15 
 
 
totaal6.630 
aantal soorten 71 
 
terug

 

Valid HTML 4.01! Transitional   ·   mailto   ·    Fatbirder's Top 1000 Birding Websites   ·   Any Browser   ·    Get Firefox