logo

Welkom op het vogelringstation Schiermonnikoog

 
Home Nieuws Het station Ringaantallen De terugmeldingen Foto's Links Giften Sponsors union jack   English

Supplement op Vogels van Schiermonnikoog

In 2005 verscheen Vogels van Schiermonnikoog – gezien, geteld, opgetekend (SAS 2005). Deze avifauna is in den lande al geruime tijd uitverkocht (maar boekhandel Kolstein op de Middenstreek op Schiermonnikoog heeft er nog een aantal in de aanbieding voor een gereduceerde prijs!).

Hieronder staan twee links: de ene geeft toegang tot een aanvulling op de avifauna en bestrijkt voor wat betreft nieuw verwerkte gegevens ruwweg de periode 2004-2016, voor een aantal schaarse en zeldzame soorten aangevuld met gegevens uit 2017. Het geheel is een volledige avifauna die ook de verbinding legt met de periodes voor 2004.

Download de leeswijzer en de soortenbeschrijving

De andere link geeft toegang tot de Leeswijzer en de soortteksten van SAS (2005). In dat boek was al aan het begin van iedere soorttekst de integrale soorttekst van de avifauna daarvóór (Mooser 1973) afgedrukt.
Met deze twee pdf-documenten zijn nu de soortteksten van drie opeenvolgende avifauna’s te raadplegen. Zo is een overzicht van de vogels van Schiermonnikoog beschikbaar over een periode van ruim 116 jaar.

Graag horen wij van lezers eventuele aanvullingen, tekortkomingen of fouten. Wij zijn te bereiken via respectievelijk witteadelaar@hotmail.com of
loon-gavia@planet.nl.

Rob Mooser & André J van Loon, 1 december 2017


 

   ·   Valid HTML 4.01! Transitional   ·   mailto   ·    Fatbirder's Top 1000 Birding Websites   ·   Any Browser   ·    Get Firefox