logo

Welkom op het vogelringstation Schiermonnikoog

 
Home Nieuws Het station Ringaantallen De terugmeldingen Foto's Links Giften Sponsors union jack   English

Blauwe kiekendief

blauwe kiekendief

In 2005 vingen we een eerste kalenderjaar blauwe kiekendief-vrouw met een zwarte kleurring.
Ze bleek deel uit te maken van een toen pas gestart onderzoek van Sovon in opdracht van Vogelbescherming Nederland, dat inzicht moet geven in eventuele verplaatsingen van individuen van deze soort tussen en recrutering van nieuwe broedvogels op de waddeneilanden.
Men hoopt zo een reden te vinden voor de achteruitgang van deze soort in Nederland.
Op Texel, Terschelling en Ameland wordt ook onderzoek gedaan naar broedsucces en prooikeuze. Het project wordt beschreven in SOVON-Nieuws 18 (4): 5.
In 2005 en ook dit jaar zijn vrijwel alle uitvliegende blauwe kiekendieven (ook op Schiermonnikoog) van een kleurring voorzien. Door dat een aantal jaren vol te houden, moet er uiteindelijk een grotendeels gekleurringde populatie ontstaan. Op Texel broedden dit jaar al maar liefst 6 gekleurringde (dus 2e kj) vrouwen, waarvan 4 van Texel zelf en 2 van Ameland.

"Onze" blauwe kiek was als nestjong geringd op Ameland, als allereerste in het hele project, en de volgende dag ontvingen we al een foto van haar als nestjong. De foto is gemaakt door Johan Krol.

Er is inmiddels een eerste rapportage over het project beschikbaar op de website van Sovon. Vervolgpublicaties zijn hier te vinden.

(met dank aan Lieuwe Dijksen, Sovon)

terug

 

   ·   Valid HTML 4.01! Transitional   ·   mailto   ·    Fatbirder's Top 1000 Birding Websites   ·   Any Browser   ·    Get Firefox