logo

Welkom op het vogelringstation Schiermonnikoog

 
Home Nieuws Het station Ringaantallen De terugmeldingen Foto's Links Giften Sponsors union jack   English

Soortenlijst en ringaantallen 1991 tot en met 2017

Soort aantal 
Roerdomp 1 
Blauwe Reiger 1 
Wintertaling 13 
Wilde Eend 2 
Wespendief 1 
Bruine Kiekendief 2 
Blauwe Kiekendief 2 
Havik 21 
Sperwer 183 
Buizerd 62 
Torenvalk 5 
Fazant 5 
Waterral 4.944 
Porseleinhoen 3 
Waterhoen 62 
Goudplevier 1 
Bokje 9 
Watersnip 29 
Houtsnip 238 
Witgatje 13 
Kokmeeuw 1 
Stormmeeuw 3 
Kleine Mantelmeeuw 2 
Zilvermeeuw 4 
Kleine Alk 1 
Houtduif 209 
Turkse Tortel 4 
Zomertortel 1 
Koekoek 59 
Kerkuil 26 
Ransuil 15 
Velduil 1 
IJsvogel 39 
Draaihals 24 
Grote Bonte Specht 172 
Kleine Bonte Specht 1 
Soort aantal 
Oeverzwaluw 2 
Boerenzwaluw 297 
Huiszwaluw 3 
Siberische Boompieper 1 
Boompieper 176 
Graspieper 142 
Waterpieper 1 
Gele Kwikstaart 5 
Grote Gele Kwikstaart 32 
Witte Kwikstaart 165 
Winterkoning 3.605 
Heggemus 3.966 
Roodborst 13.397 
Noordse Nachtegaal 1 
Nachtegaal 42 
Blauwborst 87 
Witgesterde Blauwborst 18 
Blauwstaart 3 
Zwarte Roodstaart 54 
Gekraagde Roodstaart 1.388 
Paapje 141 
Roodborsttapuit 8 
Tapuit 58 
Groenlandse Tapuit 6 
Goudlijster 1 
Beflijster 27 
Merel 21.349 
Kramsvogel 137 
Zanglijster 6.202 
Koperwiek 13.754 
Grote Lijster 10 
Sprinkhaanzanger 212 
Rietzanger 484 
Veldrietzanger 1 
Bosrietzanger 137 
Kleine Karekiet 2.469 
Soort aantal 
Acrocephalus-spec 2 
Spotvogel 987 
Sperwergrasmus 15 
Braamsluiper 989 
Siberische Braamsluiper 1 
Grasmus 819 
Tuinfluiter 3.228 
Zwartkop 15.839 
Grauwe Fitis 4 
Noordse Boszanger 1 
Pallas' Boszanger 10 
Bladkoning 226 
Raddes Boszanger 2 
Bruine Boszanger 1 
Fluiter 68 
Tjiftjaf 8.372 
Tjiftjaf "tristis" 22 
Tjiftjaf "abietinus" 12 
Fitis 16.950 
Goudhaantje 7.130 
Vuurgoudhaantje 487 
Grauwe Vliegenvanger 687 
Kleine Vliegenvanger 9 
Bonte Vliegenvanger 1.106 
Baardman v 56 
Staartmees 2.080 
Witkop Staartmees 5 
Zwarte Mees 186 
Pimpelmees 4.672 
Koolmees 5.332 
Taigaboomkruiper 23 
Boomkruiper 200 
Buidelmees 6 
Wielewaal 3 
Grauwe Klauwier 1 
Klapekster 1 
Soort aantal 
Gaai 1 
Ekster 3 
Kauw 17 
Zwarte Kraai 9 
Spreeuw 140 
Huismus 91 
Ringmus 1 
Roodoogvireo 1 
Vink 7.207 
Keep 1.275 
Groenling 279 
Putter 286 
Sijs 5.182 
Kneu 60 
Frater 3 
Barmsijs 89 
Grote Barmsijs 460 
Kleine Barmsijs 1.209 
Witstuitbarmsijs 2 
Kruisbek 6 
Roodmus 8 
Goudvink 2 
Noordse Goudvink v/m 85 
Appelvink 3 
Sneeuwgors 1 
Maskergors 1 
Geelgors 7 
Bosgors 2 
Dwerggors 11 
Wilgengors 1 
Rietgors 1.477 
totaal 162.022 
aantal (onder)soorten 139 
terug

 

   ·   Valid HTML 4.01! Transitional   ·   mailto   ·    Fatbirder's Top 1000 Birding Websites   ·   Any Browser   ·    Get Firefox