logo

Welkom op het vogelringstation Schiermonnikoog

 
Home Nieuws Het station Ringaantallen De terugmeldingen Foto's Links Giften Sponsors union jack   English

Soortenlijst en ringaantallen 1991 tot en met 2015

Soort aantal 
Roerdomp 1 
Blauwe Reiger 1 
Wintertaling 13 
Wilde Eend 2 
Wespendief 1 
Bruine Kiekendief 2 
Blauwe Kiekendief 2 
Havik 21 
Sperwer 173 
Buizerd 55 
Torenvalk 5 
Fazant 5 
Waterral 4.391 
Porseleinhoen 3 
Waterhoen 60 
Goudplevier 1 
Bokje 7 
Watersnip 29 
Houtsnip 195 
Witgatje 12 
Kokmeeuw 1 
Stormmeeuw 3 
Kleine Mantelmeeuw 2 
Zilvermeeuw 4 
Kleine Alk 1 
Houtduif 184 
Turkse Tortel 3 
Zomertortel 1 
Koekoek 56 
Kerkuil 19 
Ransuil 12 
Velduil 1 
IJsvogel 28 
Draaihals 24 
Grote Bonte Specht 153 
Kleine Bonte Specht 1 
Soort aantal 
Oeverzwaluw 1 
Boerenzwaluw 226 
Huiszwaluw 3 
Siberische Boompieper 1 
Boompieper 170 
Graspieper 125 
Waterpieper 1 
Gele Kwikstaart 4 
Grote Gele Kwikstaart 30 
Witte Kwikstaart 159 
Winterkoning 3.343 
Heggemus 3.612 
Roodborst 12.260 
Noordse Nachtegaal 1 
Nachtegaal 39 
Blauwborst 79 
Witgesterde Blauwborst 12 
Blauwstaart 2 
Zwarte Roodstaart 52 
Gekraagde Roodstaart 1.313 
Paapje 132 
Roodborsttapuit 6 
Tapuit 49 
Groenlandse Tapuit 7 
Goudlijster 1 
Beflijster 26 
Merel 20.133 
Kramsvogel 130 
Zanglijster 5.481 
Koperwiek 12.739 
Grote Lijster 8 
Sprinkhaanzanger 202 
Rietzanger 459 
Veldrietzanger 1 
Bosrietzanger 132 
Kleine Karrekiet 2.374 
Soort aantal 
Acrocephalus-spec 2 
Spotvogel 924 
Sperwergrasmus 15 
Braamsluiper 935 
Grasmus 738 
Tuinfluiter 3.113 
Zwartkop 14.667 
Grauwe Fitis 4 
Noordse Boszanger 1 
Pallas' Boszanger 10 
Bladkoning 226 
Raddes Boszanger 2 
Bruine Boszanger 1 
Fluiter 68 
Tjiftjaf 7.185 
Tjiftjaf "tristis" 14 
Tjiftjaf "abietinus" 11 
Fitis 15.969 
Goudhaantje 6.599 
Vuurgoudhaantje 436 
Grauwe Vliegenvanger 653 
Kleine Vliegenvanger 9 
Bonte Vliegenvanger 1.074 
Baardman 56 
Staartmees 1.968 
Witkop Staartmees 5 
Zwarte Mees 185 
Pimpelmees 4.379 
Koolmees 5.109 
Taigaboomkruiper 19 
Boomkruiper 189 
Buidelmees 6 
Wielewaal 3 
Grauwe Klauwier 1 
Klapekster 1 
Gaai 1 
Soort aantal 
Ekster 3 
Kauw 17 
Zwarte Kraai 8 
Spreeuw 117 
Huismus 87 
Ringmus 1 
Roodoogvireo 1 
Vink 6.878 
Keep 1.201 
Groenling 221 
Putter 255 
Sijs 4.914 
Kneu 41 
Frater 3 
Barmsijs 87 
Grote Barmsijs 236 
Kleine Barmsijs 977 
Witstuitbarmsijs 1 
Kruisbek 6 
Roodmus 8 
Goudvink 2 
Noordse Goudvink 85 
Appelvink 3 
Sneeuwgors 1 
Maskergors 1 
Geelgors 6 
Bosgors 2 
Dwerggors 9 
Wilgengors 1 
Rietgors 1.401 
totaal 150.764 
aantal (onder)soorten 138 
terug

 

   ·   Valid HTML 4.01! Transitional   ·   mailto   ·    Fatbirder's Top 1000 Birding Websites   ·   Any Browser   ·    Get Firefox