logo

Welkom op het vogelringstation Schiermonnikoog

 
Home Nieuws Het station Ringaantallen De terugmeldingen Foto's Links Giften Sponsors union jack   English

Soortenlijst en ringaantallen 1991 tot en met 2020

Soortaantal 
Roerdomp 1 
Blauwe Reiger1 
Wintertaling 14 
Wilde Eend 2 
Wespendief 1 
Bruine Kiekendief 2 
Blauwe Kiekendief 2 
Havik 22 
Sperwer 203 
Buizerd 76 
Torenvalk 5 
Fazant 7 
Waterral 5.801 
Porseleinhoen 3 
Waterhoen 79 
Goudplevier 2 
Kievit 1 
Bokje 11 
Watersnip 30 
Houtsnip 298 
Witgatje 14 
Kokmeeuw 1 
Stormmeeuw 3 
Kleine Mantelmeeuw 2 
Zilvermeeuw 4 
Kleine Alk 1 
Stadsduif 1 
Houtduif 228 
Turkse Tortel 4 
Zomertortel 1 
Koekoek 62 
Kerkuil 28 
Ransuil 16 
Velduil 1 
Gierzwaluw 1 
IJsvogel 44 
Draaihals 25 
Grote Bonte Specht 207 
Soortaantal 
Kleine Bonte Specht 1 
Oeverzwaluw 24 
Boerenzwaluw 770 
Huiszwaluw 9 
Siberische Boompieper 1 
Boompieper 193 
Graspieper 172 
Waterpieper 1 
Gele Kwikstaart 5 
Grote Gele Kwikstaart 43 
Witte Kwikstaart 170 
Winterkoning 4.026 
Heggemus 4.513 
Roodborst 15.305 
Noordse Nachtegaal 1 
Nachtegaal 50 
Blauwborst 121 
Witsterblauwborst 23 
Blauwstaart 5 
Zwarte Roodstaart 58 
Gekraagde Roodstaart 1.468 
Paapje 150 
Roodborsttapuit 12 
Tapuit 61 
Groenlandse Tapuit 7 
Goudlijster 1 
Beflijster 33 
Merel 22.678 
Kramsvogel 155 
Zanglijster 7.034 
Koperwiek 14.998 
IJslandse Koperwiek 1 
Grote Lijster 12 
Sprinkhaanzanger 229 
Snor 1 
Rietzanger 510 
Veldrietzanger 1 
Bosrietzanger 165 
Soortaantal 
Kleine Karekiet 2.618 
Acrocephalus-spec 2 
Spotvogel 1.122 
Sperwergrasmus 17 
Braamsluiper 1.047 
Siberische Braamsluiper 2 
Grasmus 934 
Tuinfluiter 3.431 
Zwartkop 17.657 
Grauwe Fitis 4 
Noordse Boszanger 1 
Pallas' Boszanger 10 
Bladkoning 321 
Raddes' Boszanger 3 
Bruine Boszanger 1 
Fluiter 74 
Tjiftjaf 9.513 
Tjiftjaf ssp abietinus 12 
Siberische Tjiftjaf 27 
Fitis 18.285 
Goudhaan 9.288 
Vuurgoudhaan 593 
Grauwe Vliegenvanger 779 
Kleine Vliegenvanger 10 
Bonte Vliegenvanger 1.216 
Baardman 59 
Staartmees 2.256 
Witkopstaartmees 77 
Zwarte Mees 188 
Pimpelmees 5.202 
Koolmees 5.553 
Taigaboomkruiper 24 
Boomkruiper 216 
Buidelmees 6 
Wielewaal 3 
Grauwe Klauwier 1 
Klapekster 1 
Gaai 1 
Soortaantal 
Ekster 3 
Kauw 17 
Zwarte Kraai 9 
Spreeuw 148 
Huismus 102 
Ringmus 1 
Roodoogvireo 1 
Vink 8.216 
Keep 1.447 
Europese Kanarie 1 
Groenling 337 
Putter 399 
Sijs 6.528 
Kneu 81 
Frater 8 
Barmsijs 90 
Grote Barmsijs 481 
Kleine Barmsijs 1.333 
Witstuitbarmsijs 2 
Kruisbek 6 
Roodmus 8 
Goudvink 3 
Noordse Goudvink v/m 87 
Appelvink 8 
Mirtezanger 1 
Sneeuwgors 1 
Maskergors 1 
Geelgors 9 
Bosgors 2 
Dwerggors 12 
Wilgengors1 
Rietgors 1.580 
 
 
totaal 181.688 
aantal (onder)soorten 146 
terug

 

   ·   Valid HTML 4.01! Transitional   ·   mailto   ·    Fatbirder's Top 1000 Birding Websites   ·   Any Browser   ·    Get Firefox