logo

Welkom op het vogelringstation Schiermonnikoog

 
Home Nieuws Het station Ringaantallen De terugmeldingen Foto's Links Giften Sponsors union jack   English

Soortenlijst en ringaantallen 1991 tot en met 2018

Soort aantal 
Roerdomp 1 
Blauwe Reiger 1 
Wintertaling 14 
Wilde Eend 2 
Wespendief 1 
Bruine Kiekendief 2 
Blauwe Kiekendief 2 
Havik 22 
Sperwer 188 
Buizerd 72 
Torenvalk 5 
Fazant 5 
Waterral 5.226 
Porseleinhoen 3 
Waterhoen 65 
Goudplevier 2 
Bokje 9 
Watersnip 29 
Houtsnip 248 
Witgatje 13 
Kokmeeuw 1 
Stormmeeuw 3 
Kleine Mantelmeeuw 2 
Zilvermeeuw 4 
Kleine Alk 1 
Houtduif 214 
Turkse Tortel 4 
Zomertortel 1 
Koekoek 61 
Kerkuil 26 
Ransuil 15 
Velduil 1 
IJsvogel 39 
Draaihals 24 
Grote Bonte Specht 181 
Kleine Bonte Specht 1 
Soort aantal 
Oeverzwaluw 4 
Boerenzwaluw 430 
Huiszwaluw 3 
Siberische Boompieper 1 
Boompieper 181 
Graspieper 156 
Waterpieper 1 
Gele Kwikstaart 5 
Grote Gele Kwikstaart 34 
Witte Kwikstaart 167 
Winterkoning 3.741 
Heggemus 4.042 
Roodborst 13.778 
Noordse Nachtegaal 1 
Nachtegaal 44 
Blauwborst 91 
Witgesterde Blauwborst 19 
Blauwstaart 3 
Zwarte Roodstaart 56 
Gekraagde Roodstaart 1.408 
Paapje 145 
Roodborsttapuit 11 
Tapuit 59 
Groenlandse Tapuit 6 
Goudlijster 1 
Beflijster 27 
Merel 21.683 
Kramsvogel 140 
Zanglijster 6.405 
Koperwiek 13.934 
Grote Lijster 12 
Sprinkhaanzanger 219 
Rietzanger 491 
Veldrietzanger 1 
Bosrietzanger 144 
Kleine Karekiet 2.509 
Soort aantal 
Acrocephalus-spec 2 
Spotvogel 1.030 
Sperwergrasmus 17 
Braamsluiper 1.017 
Siberische Braamsluiper 2 
Grasmus 866 
Tuinfluiter 3.283 
Zwartkop 16.470 
Grauwe Fitis 4 
Noordse Boszanger 1 
Pallas' Boszanger 10 
Bladkoning 272 
Raddes Boszanger 2 
Bruine Boszanger 1 
Fluiter 69 
Tjiftjaf 8.604 
Tjiftjaf "tristis" 23 
Tjiftjaf "abietinus" 12 
Fitis 17.383 
Goudhaantje 7.290 
Vuurgoudhaantje 511 
Grauwe Vliegenvanger 721 
Kleine Vliegenvanger 9 
Bonte Vliegenvanger 1.144 
Baardman v 56 
Staartmees 2.126 
Witkop Staartmees 65 
Zwarte Mees 187 
Pimpelmees 4.776 
Koolmees 5.396 
Taigaboomkruiper 23 
Boomkruiper 206 
Buidelmees 6 
Wielewaal 3 
Grauwe Klauwier 1 
Klapekster 1 
Soort aantal 
Gaai 1 
Ekster 3 
Kauw 17 
Zwarte Kraai 9 
Spreeuw 143 
Huismus 95 
Ringmus 1 
Roodoogvireo 1 
Vink 7.612 
Keep 1.350 
Groenling 303 
Putter 304 
Sijs 5.260 
Kneu 73 
Frater 3 
Barmsijs 90 
Grote Barmsijs 481 
Kleine Barmsijs 1.250 
Witstuitbarmsijs 2 
Kruisbek 6 
Roodmus 8 
Goudvink 2 
Noordse Goudvink v/m 85 
Appelvink 3 
Sneeuwgors 1 
Maskergors 1 
Geelgors 9 
Bosgors 2 
Dwerggors 11 
Wilgengors 1 
Rietgors 1.506 
totaal 166.678 
aantal (onder)soorten 139 
terug

 

   ·   Valid HTML 4.01! Transitional   ·   mailto   ·    Fatbirder's Top 1000 Birding Websites   ·   Any Browser   ·    Get Firefox