logo

Welkom op het vogelringstation Schiermonnikoog

 
Home Nieuws Het station Ringaantallen De terugmeldingen Foto's Links Giften Sponsors union jack   English
terug
eerder
later

Dagboek van week 38


Zaterdag 16 september 2023

Wisseldag, dus...

Na een zeer rustige vrijwel windstille nacht begint de dag licht nevelig. Het was natuurlijk ook een mooie vertrekavond gister. De eerste ronde viel dan ook wat tegen, 16 stuks.

De reis naar Schier voltrok zich op een meer dan overvolle boot over een spiegelgladde Waddenzee. Op weg naar het Glop fietsen we in prachtig nazomerweer langs de volstrekt lege weilanden. In de lucht een enkele foeragerende zwaluw.

Bij onze aankomst op de baan zat de oude ploeg vol trots op ons te wachten met een eerste kalenderjaar Havik vrouw op schoot bij Harry. Deze hadden ze kunnen verschalken in het net boven de Ebelbrug. De mevrouw Havik had een bijzondere tekening op de staart (zie foto).

Havik vrouw, staarttekening
Havik, opmerkelijke staarttekening

De teller stond op 34 vogels en in de loop van de dag hebben we er 21 bij gesprokkeld.

De baan ligt er netjes bij. Hulde aan al onze voorgangers. We hebben sectie 6 en de grofmazige netten open geschoven.

De middag verliep stilletjes. Amper vogels in het terrein en af en toe een nul-ronde. Aan de ringtafel was het echter drukker met om 16.00 uur drie ontbijtende wad-vangers.

Omdat er eind van de middag wat zwaluwen boven het Glop vlogen hebben we een vermetele poging gedaan om ze te verleiden tot het creëren van een nog niet bestaande slaapplaats. De slaapplaats bestaat overigens nog steeds niet. Volgens de wad-vangers bevindt die slaapplaats zich bij de Herdershut. Desondanks kregen we toch twee exemplaren in de netten.

De avondronde was bedroevend slecht. Slechts één Putter (adulte vrouw in slagpenrui).

Vanavond gaan we volgens protocol geluid draaien van de Waterral. Daartoe hebben we de geluidsinstallatie in gereedheid gebracht.

dagvangst 16 septemberZondag 17 september 2023

De eerste is er...

Vol verwachting stonden we op. De vangstomstandigheden waren goed. Bewolkt, goede temperatuur en weinig wind. Desondanks was de eerste ronde tegenvallend met slechts tien vogels, waaronder de vorige week eerder gevangen Houtsnip.

De tweede ronde telde vijf vogels, maar daaronder wel de eerste Bladkoning voor ons van dit jaar. Voor ons station tevens de vroegste vangst ooit (was 20 september).

De wad-vangers die net teruggekeerd waren hadden hem al bij de ringtafel gehoord. De vangst werd door hen dan ook ‘gevierd’ met de nodige alcoholische versnaperingen.

Leuk was de terugvangst van een Zanglijster. Eerder geringd in 2022 en toen ook al met een witte vlek op de kop (zie foto).

Zanglijster met bles
Zanglijster met persistente witte bles

Tijdens de excursie (4 adulten) kostte het ons veel moeite om uiteindelijk (om 12.45 uur) toch een paar vogeltjes te kunnen tonen. Tijdens de excursie begon het te regenen, en dat hield eigenlijk aan tot 15.30 uur. Veel rondjes lopen dus.

Ook na 15.30 uur viel er af en toe wat regen, al was die niet zichtbaar op Buienradar.

Opvallend was dat de Tjiftjaffen die we vandaag vingen, allemaal adult waren en het merendeel daarvan nog in slagpenrui was.

De laatste ronde maakte nog iets goed qua vangsten. We werden verrast door een aantal eerste kalenderjaar zwaluwen, waaronder twee Oeverzwaluwen.

Groet, Leo en Kees


dagvangst 17 septemberMaandag 18 september 2023

We zitten toch op een vogelringstation???

De eerste ronde leverde elf vogels op, waaronder een Waterral in kooi 3. In net 7 stond een Waterral te slapen en op de vlakte voor kooi 4 stond een andere.

In de tweede ronde vingen we nog twee Waterrallen in de klepkooitjes langs het pad bij sectie 7. Er was dus aankomst en het geluid heeft zijn functie gehad.

In de eerste ronde hing de eerste vangst van onze periode in sectie 6 (de Mestkevers niet meegerekend), te weten een Ruige Dwergvleermuis. Deze liet zich gemakkelijk uit het net halen.

Ruige Dwergvleermuis
Ruige Dwergvleermuis?

In de tweede ronde de secties 4, 5 en 6, alsmede de hijsnetten en de grofmazige netten dichtgeschoven vanwege de naderende regen. De zwaarste buien passeerden ons rakelings en we kregen alleen maar lichte buien en vettige motregen te verduren tot circa 11:00 uur. Daarna alles weer open gezet.

Niet dat dit veel effect had op de vangsten, want die bleven nagenoeg afwezig. In de middag ontsnapte vlak voor onze handen een Houtduif uit sectie 2 (nabij de Ebelbrug). Op zich niet zo erg, maar als je net een lange sprint hebt getrokken voor niets, dan baal je wel even.

Met het oog op een naderende regenfront aan het einde van de middag de achterste secties, hijsnetten en grofmazige netten opnieuw dicht geschoven. De uiteindelijke neerslag bleek mee te vallen. De ene pit trok boven ons langs en de andere pit trok onder ons langs.

Wel is de wind behoorlijk toegenomen als opmaat naar de voorspelde kracht 6 tot 7 Bft. De ringtafel ligt bezaaid met Berkenzaadjes en de netten beginnen de eerste Elzenproppen te vangen. Blaadjes vingen ze al.

Groet, Leo en Kees


dagvangst 18 septemberDinsdag 19 september 2023

Meer mensen dan vogels...

Na een tamelijk onstuimige nacht (veel wind en af en toe een pittige bui) begonnen we de eerste ronde met de gedachte dat we flink blad moesten schudden. Dat bleek reuze mee te vallen. Kennelijk had de wind de meeste blaadjes er ook weer uitgeblazen. Natuurlijk hadden we wel de nodige elzenproppen te verwerken. Daar hadden we dan ook uitgebreid de tijd voor, want vogels waren er niet. Er was geen aankomst geweest, ook niet van Waterral. De eerste ronde leverde slechts een Zwartkop op.

Bij de aanvang van de tweede ronde waren de excursiegangers al gearriveerd. Een 25-tal studenten van de Rijksuniversiteit Leiden (derdejaars, minor biodiversiteit) was op het eiland voor het thema monitoring. Een leuke groep mensen. Helaas konden we ze geen vogel tonen, want na afloop van de excursie werd pas de tweede vogel van de dag (eveneens een Zwartkop) gevangen.

Ondanks de wind hebben we vanochtend toch besloten om de secties 4 en 5 open te doen. Ze staan namelijk nog wat in de luwte. Veel heeft het niet opgeleverd.

Eén van de Zwartkoppen had de slagpennen aan de rechtervleugel niet op orde (zie foto). Desondanks kon hij zich er toch goed mee redden, getuige de vetscore van 2, de vliegspierscore van 3 en het gewicht van 18,2 gram.

Omdat de wind enigszins draaide, in combinatie met regen, hebben we uiteindelijk toch maar besloten om alle netten te sluiten.

Groet, Leo en Kees


dagvangst 19 septemberWoensdag 20 september 2023

Uitslapen...

Vanwege de weersverwachting hadden we de volledige opstelling dicht en konden we lekker uitslapen. Achteraf bezien hadden we eigenlijk best wel een gedeelte van de opstelling open kunnen hebben en de excursie van Natuurmonumenten kunnen laten doorgaan. Spijt dus.

Om 08:30 uur zijn we begonnen met het openschuiven van de secties 1 en 2, kort daarop gevolgd door de secties 3, 4, 7, 8 en 9. Alleen secties 0, 5 en 6, alsmede de grofmazige netten en de hijsnetten hebben we gesloten gehouden. In de loop van de middag hebben we de rallenkooien op scherp gezet.

De vangsten vielen opnieuw behoorlijk tegen. Net na het middageten vingen we opeens een aantal mezen, vermoedelijk het gevolg van sperweractiviteit in het terrein.

In de slotronde konden we nog een leuk aantal jonge Boerenzwaluwen vangen, die achter in de rietsectie een slaapplaats zochten.

Groet, Leo en Kees


dagvangst 20 septemberDonderdag 21 september 2023

Chagrijn...

Bij het opstaan bleek dat de verwachte regen eerder kwam dan aanvankelijk aangekondigd. Desondanks de halve opstelling open gehad in de miezerregen, zulks met het oog op de excursie van een aantal studenten van de Rijksuniversiteit Leiden. We wilden ze graag een paar vogeltjes laten zien, hetgeen lukte.

Na de excursie hebben we het nog even aangezien, maar uiteindelijk om 11:00 uur toch besloten om de gehele opstelling te sluiten. Het zou de rest van de dag blijven regenen, er zitten weinig vogels in het terrein en de netten zijn uitermate goed zichtbaar door de vele parelende regendruppels op het net.

Wij stellen voor om over te gaan tot een rituele verbranding van de app die landelijk zoveel gebruikt wordt voor de regenvoorspelling. In tegenstelling tot hetgeen deze app voorspelde bleef het namelijk droog en tamelijk windstil in de periode dat wij de netten gesloten hadden. Grrr.

Vanaf 16.30 uur hebben we de netten (met uitzondering van sectie 6 en de grofmazige netten) weer opengeschoven. Om 18.00 uur begon het vervolgens licht te regenen, maar we hebben besloten om de opstelling open te houden en frequenter rondjes te lopen, hetgeen goed te doen was.

In de avondronde konden we opnieuw een aantal Boerenzwaluwen verleiden een slaapplaats in het riet te zoeken.

dagvangst 21 septemberVrijdag 22 september 2023

Rustig aan kabbelen...

Voor de eerste ronde hoorden we wat Heggenmussen en Roodborsten. Een teken van aankomt? Met tamelijkhooggespannen verwachting werd de eerste ronde gelopen waar ons slechts een zestal vogels ten deel viel. Hierbij geen enkele Waterral. Ook door de dag heen geen activiteit van enige Waterral gezien of gehoord. Kennelijk vonden ze het te slecht weer om te trekken.

In de tweede ronde troffen we tot onze verbazing een Waterhoen aan in de inloopkooi bij 5. Een jong beest dat we bemonsterd hebben in het kader van het zoönose-project.

Vermeldenswaard is de terugvangst van een adulte vrouw Zwartkop. Deze heeft kans gezien om in tien dagen tijd een vetgraad 3 te ontwikkelen (was vetgraad 0) en in gewicht toe te nemen van 17,9 naar 22,8 gram. Vertaald naar menselijke maatstaven: de gemiddelde Nederlandse vrouw weegt 70 kg; en dan weeg je na 10 dagen ineens 89 kg. Een toename van 27%. In 10 dagen!!!!

De slotronde leverde weer een leuk aantal zwaluwen op.

terug
eerder
later

Groet, Leo en Kees


dagvangst 22 september
 

Valid HTML 4.01! Transitional   ·   mailto   ·    Fatbirder's Top 1000 Birding Websites   ·   Any Browser   ·    Get Firefox