logo

Welkom op het vogelringstation Schiermonnikoog

 
Home Nieuws Het station Ringaantallen De terugmeldingen Foto's Links Giften Sponsors union jack   English
terug
eerder
later

Dagboek van week 39


Zaterdag 23 september 2023

Wisseldag zonder bijzonder...

Goedgemutst begonnen we aan onze rondjes. De eerste ronde was goed voor een 15-tal vogels, waaronder vier Waterrallen. Twee uit de netten en twee in de kooien.

In de ochtend kregen we nog een aantal fikse buien voor onze kiezen. Het ziet er naar uit dat dit voorlopig de laatste waren voor de komende dagen. Gelukkig maar, want eerlijk gezegd hebben we de afgelopen week wel voldoende regen gehad. Het achterliggende terrein begint langzaamaan vochtig te worden. De eerste plassen tekenen zich al af.

Verspreid door de dag vingen we af en toe nog een Waterral. Een afwijkend snoepje uit de snoeppot betrof een Boompieper. Worden hier niet zo vaak gevangen. Dit was de derde voor de VRS dit jaar.

Gelet op de ervaringen van gisteren waren onze verwachtingen ten aanzien van de zwaluwenvangst hoog gespannen. Maar helaas, we vingen er slechts één. Halverwege hun zoektocht naar een slaapplaats joeg er een Sperwer langs. Waarschijnlijk is dit de reden, in combinatie met de door de zon beschenen wapperende netten.

Groet, Leo en Kees, inmiddels vergezeld door Niek


dagvangst 23 septemberZondag 24 september 2023

En ineens doen ze het wel...

Vandaag dan eindelijk eens geen regen bestaande uit water, maar uit Sijzen. Yoepie. De eerste ronde zette eigenlijk al de toon van de dag. Slechts twee Waterrallen, waarvan één van gisteren, vier Zwartkoppen en één Roodborst. En als je dan een tweede en derde ronde loopt met telkens slechts één vogel, dan weet je dat het sprokkelen geblazen wordt.

Totdat in de vierde ronde ineens blijkt dat de Sijzen zich laten vangen. Ze vliegen al tijden lang door het terrein en weten meestal de netten te ontwijken. Maar vandaag laten ze zich verspreid door het terrein in kleine groepjes vangen.

Tijdens de goed bezochte excursie konden we gelukkig nog wel een paar vogels tonen. De mensen waren erg enthousiast en een applaus viel ons zelfs ten deel.

In het begin van de middag werd een jongeman Fazant ter ringtafel gebracht vanuit sectie 6 (grofmazig).

In de namiddag wat roofvogelbeweging. Een Buizerd tussen de bomen van sectie 6, een jonge Bruine Kiekendief over het gebouw naar West en een Sperwer kortstondig in net 2 nabij de Ebelbrug.

Na bijna twee weken te hebben ontbroken op de ringlijst, konden we vandaag eindelijk weer eens een Merel scoren. Best wel bijzonder eigenlijk. Het betrof een man uit 2021, die hier al meerdere keren is terug gevangen.

Groet, Leo, Kees en Niek


dagvangst 24 septemberMaandag 25 september 2023

We zijn er klaar voor...

Begin van de ochtend stond er best wel veel wind, die iets gedraaid was naar Zuid. Hijsnet Y zat vol met blad. In de secties 5, 6 en 9 zaten veel Mestkevers. De eerste ronde was op zich niet slecht met 13 vogels, waaronder de eerste rietvogel van onze vangperiode, te weten een Kleine Karekiet. Toevallig hadden we het daar gisteren onderling nog over, dat we in onze periodes nog geen enkele rietvogel hadden gevangen, terwijl we wel Rietgorzen hoorden trouwens. In de eerste ronde eindelijk ook weer eens wat aantallen Zwartkop.

In de loop van de dag zwakte de wind wat af en werd het aangenaam met uiteindelijk 20 graden. Tegen het einde van de ochtend liepen de vangsten terug en tot het einde van de middag hebben we veel nul-rondjes gelopen.

Tijdens zo’n nul-ronde vloog er een Sperwer ons voorbij helemaal langs sectie 2, om vervolgens vlak voor de bocht af te buigen het struweel in.

Over roofvogels gesproken: in het middelste grofmazige net heeft iets groots gezeten. De onderste baan was gevoerd met mos en blaadjes. Maar ja, voor hetzelfde geld was het weer een Fazant geweest, zoals gisteren.

Er vliegen af en toe groepjes mezen door het terrein. Opvallend is de vangst van een aantal ongeringde Pimpelmezen. Zouden ze al uit de Baltische staten naar hier komen? Gisteren op Ventas Ragas in Litouwen hebben ze 2.672 Pimpelmezen geringd! We maken onze borst vast nat.

Er vliegen beduidend minder zwaluwen rond. Kennelijk is er een groep vertrokken naar andere oorden. Onze vangpoging leverde niets op.

dagvangst 25 septemberDinsdag 26 september 2023

Eindelijk dan...

...is er aankomst. Van zowel Waterral, Zwartkop als Mestkever. De eerste ronde leverde 41 vogels op. De vangconditie was gedurende de gehele ochtend uitstekend. Weinig wind, licht bewolkt en een aangename temperatuur.

De gehele ochtend werd er dus leuk door gevangen, ook omdat de Sijs zich weer liet vangen. Leuk was de vangst van een Vuurgoudhaan. Een voorbode van de herfstvangsten. Als zich straks de Koperwieken melden weten we zeker dat het herfst is.

Bijna dagelijks vangen we wel een Putter. Zo ook vandaag en altijd op dezelfde plek in de korte netjes van sectie 5. Maar wel telkens een andere!

Hoewel er vandaag beduidend meer vogels in het terrein waren, lieten de Sperwers zich nauwelijks zien. We hebben slechts één keer een Sperwer hoog over zien vliegen. De tegenstelling tot gisteren is frappant. Toen hadden we nauwelijks vogels in het terrein en het ‘gonsde’ van de roofvogelactiviteit.

Het aantal zwaluwen boven het Glop is behoorlijk afgenomen. Ze zijn kennelijk al door naar hun volgende tussenstation.

Groet, Leo, Kees en Niek


dagvangst 26 septemberWoensdag 27 september 2023

Mest-, Mest-, Mest-, Mest-, Mestkevers...

Een rustige nazomerdag zo kunnen we deze dag wel omschrijven. Weinig wind, zonnig, soms licht bewolkt en hoge temperaturen. Voor het lopen van de eerste ronde horen we zowaar diverse Merels in het terrein.

Die eerste ronde was goed voor 46 vogels, met name Zwartkoppen. Het aantal Waterrallen viel eigenlijk wel tegen. In de nacht en voor de eerste ronde zagen en hoorden we best veel activiteit van de Waterrallen, maar we vingen er uiteindelijk slechts een tiental.

In de ochtendronde vingen we ook nog een Kerkuil. Een mooi wit exemplaar (vrouw, eerste kalenderjaar).

De Zwartkoppen lieten zich gedurende de ochtend doorvangen, zodat we de excursiegangers (13 adulten) een leuk aantal vogels, waaronder Sijs, konden laten zien.

Na de middag stortten de vangsten volledig in. Diverse nul-rondes vielen ons ten deel. De Sperwer liet zich opnieuw niet vangen.

Er bevinden zich erg veel Mestkevers in het terrein, met name aan de buitenkant bij sectie 6. Vandaag hebben we daar zeker wel 85 Mestkevers uitgehaald. Bijna net zoveel als het dagtotaal aan vogels van vandaag.

Groet, Leo, Kees en Niek


dagvangst 27 septemberDonderdag 28 september 2023

't Is wel gout...

De eerste ronde leverde 36 vogels op, met name Zwartkop, een paar Zanglijsters, Roodborsten en wat Waterrallen.

De tweede ronde was goed voor 21 vogels, waaronder twee Goudhanen. De eersten van dit najaar. We zijn benieuwd hoeveel hiervan de rest van het vangseizoen nog ter ringtafel komt. Na deze tweede goede ronde vielen de vangsten volledig terug. Ook al waren de vangcondities op zich best wel goed.

Het was de gehele dag bewolkt met aangename temperaturen. De wind was wat gedraaid van zuid naar zuidwest en toegenomen. Maar met de vangsten was het praktisch over. Af en toe vingen we een Sijs of een koppeltje Zwartkoppen. Tot 2 keer toe hebben we nabij de ringtafel de Bladkoning gehoord, maar daar bleef het dan ook wel bij.

Groenling
Groenling (she/her)

Op het pad langs het meteoveld stootten we een Witgatje op. Helaas vloog deze de verkeerde kant uit, weg van de netten.

In de middag hing er vanuit het niets een vrouwtje Groenling in het net. Ze vertoonde nog slagpenrui en de staart was nog niet volledig uitgeruid. De snavel van dit beestje zat onder het vruchtvlees van de Rozenbottel (zie foto).

In de avond hebben we nog een vruchteloze poging ondernomen om Houtsnippen te vangen in de polder. Voor deze methode was er echter te weinig wind. Misschien morgen beter.

Groet, Leo, Kees en Niek


dagvangst 28 septemberVrijdag 29 september 2023

Veel van weinig...

Tot het middaguur hadden we slechts vier soorten op de vanglijst, te weten een Roodborst, een Merel en veel Zwartkoppen en veel Waterrallen. De ronde na het middaguur werd de soortenlijst wat uitgebreid met Pimpelmees, Koolmees en Tjiftjaf, maar dan slechts in zeer geringe aantallen.

De middagrondjes waren overwegend nul-rondes, met af en toe een verdwaalde Zwartkop. De IJsvogel (man, eerste kalenderjaar) vormde hierop de uitzondering. Toch altijd weer indrukwekkende vogels met hun prachtige blauwe kleed en hun hypnotiserende draaiende kop.

Aan het einde van de middag, begin van de avond, ontstond bij ons enige opwinding, want ineens werd een Taigaboomkruiper (geslacht niet te bepalen, leeftijd eerste kalenderjaar) gevangen in sectie 1. Een loepzuiver exemplaar.

Taigaboomkruiper
Taigaboomkruiper

Tijdens de schemerronde bleek er opnieuw een Ruige Dwergvleermuis in het net (sectie 0) te zitten. De tweede voor onze vangperiode. De verbazing werd nog groter toen bleek dat in sectie 5 twee Boerenzwaluwen hingen. Die hadden we eerlijk gezegd niet meer verwacht.

Hiermee eindigt onze laatste volle vangdag. We hebben er twee volle weken opzitten en we hebben er van genoten. Morgen dragen we de ringtang over aan Raymond en Sylvia. We wensen hen veel succes met leuke aantallen en mooie (Amerikaanse?) soorten.

terug
eerder
later

Groet, Leo, Kees en Niek


dagvangst 29 september
 

Valid HTML 4.01! Transitional   ·   mailto   ·    Fatbirder's Top 1000 Birding Websites   ·   Any Browser   ·    Get Firefox