logo

Welkom op het vogelringstation Schiermonnikoog

 
Home Nieuws Het station Ringaantallen De terugmeldingen Foto's Links Giften Sponsors union jack   English
terug
later
eerder

Week 31


Zaterdag, 31 juli 2010

Vogels, vlinders en regen.

Het heeft vannacht weer geregend, maar bij het lopen van de eerste ronde is het droog. De de druppels liggen nog op de fietszadels dus lang zal het nog niet droog zijn geweest. Er staat een Zuidwesten wind kracht 4 dus dat zal de nu nog voor de rest van de dag naderende buien snel doen overdrijven. De eerste ronde levert acht vogels op, een populierenpijlstaart die tegen het net hangt en een vrouwelijk exemplaar van de paardebijter.
Het geluid heeft vannacht tenminste goed gedraaid, daar lag het niet aan. Daarna volgen rondes van drie, twaalf en veertien vogels en dan ineens twee nulrondes.
Op één van de ramen treffen we een brandvlerkvlinder, een magnifiek getekende mot. We horen deze ochtend twee keer kruisbekken overkomen, één van deze waarnemingen betreft twee exemplaren die laag over de berken pal oost vliegen.

Dan zitten we op het tijdstip dat Holmer, Sylvia en de beide kinderen afscheid moeten nemen en huiswaarts keren. Ook het weer is dan opnieuw aan het verslechteren, al trekken de eerstvolgende buien vooralsnog ten noorden langs het eiland. We vangen in het lange grofmazige net weer een adulte houtduif, de vogel is zo mak bij het loslaten dat ik hem gewoon op m'n vingers kan laten zitten en vervolgens kan laten overspringen op m'n hoofd. Na enige tijd vliegt hij toch gewoon weg...
We hebben bij de terugvangsten van vandaag ook twee vogels van voorgaande jaren; een zwartkop-vrouw die nu in 2009 en 2010 inmiddels achtien maal is gevangen; een echte lokale broedvogel want het accent ligt hierbij op de voorjaarsvangsten. De andere betreft een koolmees-man uit 2007, in de eerste beide seizoenen resp. twee en drie keer gevangen, vorig jaar maar één keer en nu is ie weer van de partij.
In de middag krijgen we op gebied van de mechanische lokgeluiden concurrentie van het muziekfestivalletje 'Muziek aan de Plas' op de oevers van de nabijgelegen Berkenplas. Het valt niet mee om de verlokkingen van een lekker stukkie muziek te weerstaan moet ik zeggen... De vogels lijken ons alleen wel vrij abrupt te verlaten, maar daar zijn de langzaam toenemende motregenbuien meer debet aan. Het festival zal dan ook uiteindelijk wel als 'Muziek in de Plas' zijn geëindigd.
We besluiten om de resterende tijd uit te zingen en te blijven lopen in plaats van de netten te sluiten. Dat valt toch nog tegen want de radar ziet de motregen niet en het houdt dus langer aan dan we dachten. Deze inspanning levert zegge en schrijve één rietzanger op, maar wel een met vetgraad 4!! In de laatste ronde slechts één pauwoogpijlstaart die makkelijk uit het net te verwijderen is. Na die laatste ronde tap ik 5 mm regenwater uit de nieuwe regenmeter. Met een dagtotaal van 61 vogels mogen we nog helemaal niet klagen... Als afsluitend cadeau mag ik nog een grote driejarige teek van m'n heup verwijderen, m'n tweede deze week..

Groeten,

Henri Bouwmeester, Hanneke Huiskamp, Holmer Vonk en gezin.


Zondag, 1 augustus 2010

Buidelmees!

We hebben de eer om ten tijde van de eerste ronde nog de laatste passerende bui van Nederland te hebben. Het valt mee, slechts motregen, maar alles in het vangterrein is zeiknat. Het is helemaal windstil, al zou je het gezien het aantal bladeren in de netten niet zeggen. Er vallen er heel wat uit te peuteren en dan hebben de mestkevers er vannacht ook nog plezier in gehad om in onze netten te kruipen. Vijf stuks hebben er met hun poten een flinke bol van gedraaid. Tegen de tijd dat alles bladvrij is hebben de vogels er al meer zin in, ze hebben gisteren ook heel wat foerageertijd verloren door de regen dus er is extra honger.
De eerste ronde levert meteen zestien vogels op waarvan er vijf recht voor de luidspreker met het lokgeluid hangen. In de tweede ronde een vergelijkbaar aantal vogels waarbij in de schapenweide een boerenzwaluw pal voor m'n neus in een grofmazig net vliegt; ik kan hem nog net grijpen voor hij door de mazen glipt.
Het blijft de rest van de dag droog, tegen een uur of tien begint de bewolking te breken. Het is inmiddels Augustus geworden dus na aankomst van de boot van 10:15 uur klinkt al gauw een bekend stemgeluid op het pad naar het gebouw. Oh, jullie zijn er weer... onze vaste bezoekster Barbara! Na haar bekende oneliner en gespreksopener 'hebb'n jullie nog iets byzonders gevang'n? ' komt al gauw het woord China over haar lippen en voor we het weten krijgen we de hele shiskeboem van alles wat er leeft en vliegt op Happy Island in China op onze trommelvliezen gestort. Er is geen houden aan bij het oplepelen van de soortenlijst van vogels die ze dus afgelopen voorjaar op haar reis naar China heeft waargenomen. Als ze haar eerste rondje van haar seizoen meeloopt klinkt het nog: 'en de zwarte mees is geel'.

rugstreeppad

Aan het eind van sectie 4 horen we ineens drie hoge snerpende geluidjes en direct daarna springt er vlak voor mij een klein vogeltje in het net. Nee hé! Ik krijg een déja vu van November vorig jaar… een BUIDELMEES ! Een exemplaar in jeugdkleed, en er zitten er nog twee te roepen in het riet. Snel wegwezen dus... die Barbara moet nog eens weer zeggen dat ze nooit wat bijzonders meemaakt... Het is het vierde exemplaar van deze soort in het bestaan van het VRS en daar blijft het nog even bij want de anderen blijven uit het net.
Vanmiddag hebben we ook de eerste excursie gedraaid. Succesvol verlopen met een aantal van veertien deelnemers; het zouden er meer zijn maar we werden door het bezoekerscentrum gebeld dat deze nog te ver op de kwelder liepen en niet op tijd terug waren, wat een service.
We vangen de hele dag lekker door en constateren dat we nu al het jaartotaal aan spotvogels van vorig jaar (was 65) nu al met vijf gepasseerd zijn en dat we met de braamsluiper (was 53) nu met 48 stuks al goed op weg zijn. Tegen de avond beginnen de sprinkhanen nu echt hoor- en merkbaar actiever te worden. In het vangterrein horen we enkele sabelsprinkhanen en op het gebouw treffen we zowel riet- als boomsprinkhaan aan. In de avondschemer ontdekken we nog een ruggestreeppad die het veldlab probeert omver te duwen.
We zijn net weer over de 100 vogels uitgekomen, voorwaar dus weer een leuke dag. Het is prima nachtweer dus we kijken uit naar wat de dag morgen brengt.

Groeten,


Henri Bouwmeester, Hanneke Huiskamp.


Maandag, 2 augustus 2010

Aankomst!

Het is bij vertrek bij het gebouw heerlijk rustig weer; vrijwel windstil en droog. De netten hebben een klein beetje dauw. Hoe dichter ik in de buurt van het hakhoutgedeelte kom hoe duidelijker het wordt... aankomst! Vanaf sectie 3 hangen lekkere aantallen vogels en het loopt naar achteren ook goed door. Vanzelfsprekend ook weer vogels die recht voor de luidspreker in het net hangen, maar opvallend veel vogels hangen aan de noordzijde van sectie 4 en de oostzijde van sectie 5. De logische kant van binnenkomen en invallen. De hoofdmoot betreft rietzangers en kleine karekieten, maar er zitten ook bosrietzangers bij en fitissen.
Tijdens het uithalen is de lucht ineens van grijs in dreigend veranderd en tegen de bui die in de polder hangt schijnt de nog net niet opgekomen zon. Het geeft een heel sfeervol en prachtig beeld. Als ik bij het meteoveld arriveer hoor ik de regen op de nieuwe betonweg in de polder kletteren maar sta ik zelf droog. Een blik op de bui leert al snel dat ik mij ook geen zorgen hoef te maken want hij trekt pal oost weg. Ik kom terug bij het veldlab en heb 41 vogels verzameld dus snel met Hanneke aan de bak om de hele zwik weg te ringen. Er zit een opmerkelijke verhouding jong/oud bij de kleine karekieten. Sinds vorige week Zondag had ik nog geen adulte karekiet gezien, maar nu hebben we in één ronde drie stuks. Tussen de vogels ook een kleine karekiet met een Belgische ring. Het blijkt de derde Belgische karekiet van dit jaar te zijn, de andere twee zijn eerder in het broedseizoen respectievelijk drie en twee maal gevangen.
Er is vanmorgen ook meer trek van witgatjes dan de dagen voorheen. We moeten wel blootliggende poeltjes hebben willen we die naar beneden kunnen lokken.
Het blijft de gehele dag lekker doorlopen met de vangsten al zakt het in het hakhout wel wat af. Later op de dag neemt het bosgebied met de resterende plassen in de opnieuw droogvallende sloot het over en komen de vogels daar om hun dorst te lessen en af te komen van de vele luisvliegen die hen momenteel het leven onaangenaam maken. Vandaag vingen we een merel terug die alhier geringd is op 24 Juli 2006 en nu voor de achtste keer onze ringtafel heeft bereikt.
Vanmiddag kregen we bezoek van een mevrouw die verzocht of ze vannacht op het veldje naast het veldlab een insectenval mocht plaatsen. Er loopt dit jaar weer een inventarisatie van de microlepidoptera van het eiland. We zijn zeer benieuwd wat de resultaten morgenochtend zullen zijn. Afgelopen nacht had men een onverwacht grote hoeveelheid insecten gevangen omdat de temperaturen plots (na een snelle daling aan het eind van de middag) weer stegen en een zomerse nacht veroorzaakten.
Wij sluiten deze onverwachts succesvolle dag af met 157 vogels. De vogeltreksite van BAMBAS geeft aan dat er om 01 uur in ieder geval al meer trek is dan de nacht daarvoor.

Groeten,

Henri Bouwmeester en Hanneke Huiskamp


Dinsdag 3 augustus 2010

Ransuil!

Opnieuw lekker rustig weer bij vertrek vanaf het veldlab. Nadat ik op verzoek van de vlindermensen de loklamp heb uitgezet en de vangkooi heb afgesloten is het tijd om maar eens bij de netten te kijken. Het ziet er goed uit, maar er zit in het hakhoutgedeelte van de opstelling wel heel wat dauw aan de netten. Tegen de tijd dat ik daar arriveer begint het te regenen uit een bui die ineens het eiland opdrijft. Dat wordt dus stevig doorwerken.

De vangsten blijken toch iets minder dan gisteren te zijn, vrijwel zeker juist door die dauw. Aangekomen bij het lange grofmazige net in de schapenweide zie ik daar iets groots op de grond zitten met een lange sleep van het net achter zich. Het blijkt een ransuil te zijn die meteen als ik nader in de karakteristieke dreighouding gaat zitten met de vleugels in een grote hoepel, de oorveertjes op de kop fier overeind en blazende geluiden makend. Als ik hem beet pak blijkt hij alleen maar aan één poot in het net vast te zitten... Het is een adulte vogel van meer dan drie jaar oud want de armpennen zijn allemaal uniform getekend en er is geen actieve rui. Er is niet veel tijd om de vogel uitgebreid te bekijken want er hangen nog meer vogels in de netten en het regent lichtjes doch gestaag...
Terugkomend bij het gebouw blijkt het te gaan om 29 vogels. Die zijn dus nog wel een keertje weggeringd. Meteen daarna de volgende ronde gelopen, het is dan inmiddels al weer droog, maar dan zijn de vogels nog behoorlijk in rust want er zit niet veel meer in de netten.
Tegen een uur of 11 arriveren de nachtvlindervangers. Het valt ze ondanks de voor motten frisse nacht nog niet eens tegen wat er in de val zit, in korte tijd treffen we in ieder geval de volgende soorten aan: heideoogspanner, berkenspanner (in de witte vorm), dromedaris, de zomervlinder (papilionaria), pauwoogpijlstaart, populierenpijlstaart, rietvink, vedermot (met elke vleugel verdeeld in 6 pluimen), berkenvlerkvlinder, minimaal één zeldzame vorm van de soorten huismoeders. Verder nog veel soorten die thuis gedetermineerd moeten worden. Hopelijk horen wij hier nog eens een keer meer van.
De vangsten druppelen vandaag weer de gehele dag door maar met iedere ronde net iets minder dan gisteren. Het weer klaart 's middags behoorlijk op en het wordt behoorlijk zonnig. We zijn dus maar weer verder gegaan met allerhande klusjes aan de baan en in en rond het gebouw. Onder andere hebben we een nieuwe slagboom aan het toegangspad aangebracht, de oude had het na drie seizoenen wel weer voor gezien gehouden.Ook hebben we nog even bij de havikhorst gezocht, het paar heeft dit jaar gebroed op net iets meer dan 15 meter van de netten van sectie 2; het enige jong dat we de afgelopen week onafgebroken hoorden laat zich niet meer zien of horen.
Vanmorgen was er weer duidelijk meer trek van witgatjes, ze vlogen hoog over. In het weiland zaten vanmiddag tussen de spreeuwen minimaal twee gele kwikstaarten, de schapenkraal vlak voor het meteoveld trekt aanhoudend veel grauwe vliegenvangers en gekraagde roodstaarten aan en af en toe sprint er een groepje huismussen uit één van de barstensvol zaad staande berken. De avondrondes leveren nog een paar extra vogeltjes op en in de laatste ronde hebben we nog een viertal fitissen. Het is dan weer heerlijk rustig zomerweer met complete windstilte. Was het vandaag een ongelooflijk ouderwetse stille dag, vanavond trokken grote groepen jongelui schreeuwend en roepend aan drie kanten rond het terrein; het leek de hele avond net of ze vlak naast het gebouw liepen.

Groeten,

Henri Bouwmeester en Hanneke Huiskamp


Woensdag 4 augustus 2010

Voor en na de storm in het glas water.

We stonden op met zwaar bewolkt weer met in tegenstelling tot voorgaande dagen windkracht 3-4 uit Zuid-zuidwestelijke richting. De eerste ronde leverde acht vogels op waarbij een tuinfluiter met vet 5. Ook een mooi uitgekleurde eerstejaars man witgesterde blauwborst, maar ook een juveniele zwarte roodstaart en nog weer een sprinkhaanzanger. De tweede ronde werd beter, maar de toon voor de dag was gezet. Het zou duidelijk een mindere dag worden. En dat terwijl we weer volledig voorbereid op stap kunnen met een groot deel van de bewaarzakjes fris en helder nadat Hanneke ze gisteren heeft gewassen. Ik hoor bij het vertrek voor een nieuwe ronde het felle alarm van een spreeuw en zie boven het gebouw een spreeuw met op een meter afstand achter zich een havikman. Er volgt korte tijd een spectaculaire synchroonvlucht en vervolgens duiken beide vogels bij het erf van Visser naar beneden de bosjes in. Ik heb geen idee voor welke van de twee het uiteindelijk het meest positief is afgelopen...
Hebben we in de ochtenduren nog enkele opklaringen en lekkere temperaturen, na het middaguur komt er langzaam aan meer bewolking opzetten en arriveert er langzaam maar zeker een regenfront dat aan de Westkust al veel hoosbuien en onweer heeft veroorzaakt. Bij het naderen van het oostelijke waddengebied is de angel er echter al grotendeels uit. Het rommelt nog wel in de bui en uiteindelijk gaat het rond 13:30 uur ook wel regenen, maar boven Schier hebben we te maken met de randen van de buien. Er arriveren vanmiddag geen excursiedeelnemers en dat is ook zo gek niet... We besluiten om de netten open te houden en Hanneke neemt heel stoer de regenrondes voor haar rekening; allemaal nulrondes. Er worden uiteindelijk totaal geen vogels gevangen tussen 12:15 en 17:15 uur.
Daarna is het droog, tappen we 9 mm water uit de regenmeter en beginnen de vogels weer te vliegen. In de avondronde van acht uur zitten er ineens weer een paar vogels met vetgraad 2 of 3 tussen de vangsten, waren die al van plan om te vertrekken? Opmerkelijke zaken in de laatste ronde: een adulte grasmus met gearresteerde handpenrui, een groenling (de eerste in mijn vangperiode) en een grauwe vliegenvanger die gewoon rechtop in de zak van één van de mistnetten in sectie 6 was gaan zitten slapen met de kop in de nek gelegd. Even verderop trof ik een minder leuk tafereel: in de amper 5 minuten die er tussen de eerste en nu de tweede passage bij sectie 7 heeft gezeten was er een vogel in dat net gevlogen en er ook al weer uitgegrepen door een kat. Eerder op de dag meende ik al iets in het riet te horen lopen dat mij aan een zoogdier in plaats van een vogel deed denken...
Waarnemingen vandaag: meerdere witgatjes overtrekkend, twee keer drie kruisbekken richting oost, twee keer een rietvink in de mistnetten en een egel rond de ringtafel.

Groeten,

Henri Bouwmeester en Hanneke Huiskamp


Donderdag 5 augustus 2010

Een echte augustusvangdag

Bij het opstaan om 05:30 uur blijkt er een regenbui boven de noordzee het eiland nipt te raken maar hier is het droog en even later schijnt er mooi ochtendlicht van de opkomende zon bij een halfbewolkte hemel. Er is amper dauw op de netten en de eerste ronde levert veertien vogels waarbij weer een eerste kalenderjaar gekraagde roodstaart. De vangst bestaat overwegend uit karekieten. De tweee ronde is het al een stuk rustiger en daarna wordt al snel de toon gezet voor wat een echte Augustusdag zal worden zoals we gewend zijn.
's Ochtends een paar rondes met vogels en de rest van de dag vele rondes niks of enkele vogels. Maar goed, zoals we inmiddels ook weten kan daar ineens iets leuks bijzitten en bovendien: nul is ook een waarde.
Tegen elf uur worden de opklaringen breder en als ik in de schapenweide aan het werk ben met het opzetten van het laatste grofmazige net kan de fleecetrui al snel uit. In de daaropvolgende ronde hangt er een erg jonge putter in één van de netten en de ouders zitten te roepen in de berkjes rondom het net. Daarom dus snel van de ringtafel teruggelopen om de familie te herenigen door het jong waarvan de vleugel nog niet volgroeid was, op dezelfde plek weer los te laten. Als ik dat doe schieten meteen twee putters vanuit de struiken achter het jong aan. Deze putter was op dat moment al de enige vogel in alle 500 meter netten...
De middag verloopt zonnig met nog wel een frisse Westenwind. Het wordt maximaal 19 graden; dat zijn we in Augustus vaak wel beter gewend. Af en toe hebben we weer een paar vogels maar we lopen ook nulrondes. We hebben nog wel een wat betere ronde met ineens weer vogels in de netten nadat ik achteraan in de opstelling een blauwe kiekendief-vrouw laag over de netten heb zien wiekelen.
's Avonds wordt er in de polder om 21:30 uur nog gras gemaaid en is het boven het vangterrein een drukte van jewelste van enerzijds vogels als meeuwen en kraaien die op dat maaien afkomen, maar anderzijds ook al slaaptrek van groepjes spreeuwen (worden er ook jaarlijks minder... (waar zijn de duizenden die 10 jaar geleden 's ochtends en 's avonds overkwamen)
De laatste ronde levert nul komma nul vogels op en we besluiten om in het donker nog even het strand op te zoeken voor de zeevonk; altijd weer een magnifiek schouwspel in de zomermaanden.

Groeten,


Henri Bouwmeester en Hanneke Huiskamp


Vrijdag 6 augustus 2010

Twee jaar in het grien glap?

Bij het eerste licht van de ochtend die al direct een mooie zomerdag beloofde te worden getuige het mooie strijklicht van een al vanaf het eerste moment aanwezige zon werd de eerste ronde gelopen; eenentwintig vogels in de netten ondanks zware dauw op netten. Er was ook weer grondmist in de polder. Bij deze vogels tien kleine karekieten. De wind is dan 0-1 bft West-zuidwest. De tweede ronde leverde onverwachts slechts zeven vogels, merkwaardig genoeg hoofdzakelijk in de netten bij het meteoveld. De volgende rondes blijven ook rustig en zetten daarmee meteen de toon van de dag. Met de boot van 10:30 uur arriveert Symen Deuzeman om de komende week voor stichting Calidris steltlopers te gaan ringen en een poging te wagen om op onze dependance te gaan vangen. Ook Ardie Noorman komt even buurten.
Ondertussen blijven de vangsten op een aantal van een stuk of drie tot vijf per ronde steken. Vandaag wel weer een boomkruiper erbij met wederom een opvallend kort snaveltje... De zonnige ochtend levert mooie waarnemingen van drie pal boven het Glop cirkelende buizerden en even later een op zwaluwen jagende boomvalk op, maar het slaat rond het middaguur plots om in zwaar bewolkt weer met zelfs even een paar sputters regen. Daar blijft het gelukkig echter bij.
Vanmiddag ben ik verder gegaan met het aanbrengen van de geluidsinstallatie voor het afspelen van merel en vinkgeluid later in het seizoen, maar dat strandde nadat allereerst de zekeringen in de versterker achter elkaar doorbrandden, vervolgens een breuk in de luidsprekerkabel opgezocht moest worden en daarna de luidspreker ook nog eens bleek te haperen wegens een los snoertje. Tja, en als je dan ook nog eens in het hele gebouw totaal geen kruiskopschroevendraaier kunt vinden kun je niets meer uitrichten en is de kettingreactie van Murphey weer compleet. Overigens staan ter hoogte van de luidspreker nog steeds de koeienpoten van twee weken geleden in de modder van de sloot; ze hebben diverse kleine poeltjes gevormd waar de vogels in het droge Glop hun voordeel mee kunnen doen.
Later in de middag vangen we weer een juveniele specht, de vijfde van het seizoen tot nu toe. Ik heb eens even naar de ontwikkeling van de vangaantallen van spotvogels gekeken voor de respectievelijke jaren 2005 t/m 2009 en dit jaar tot nu toe. Dan kom je uit op 45 / 50 / 29 / 45 / 65 en voor dit jaar nu al 91 exemplaren uit. Dat mag van een redelijk stabiele situatie (ondanks wisseling in geluidsjaren) en ineens voor dit jaar een opvallende toename genoemd worden. Een vergelijkbaar beeld treedt op bij de braamsluiper en de grasmus...
De laatste avondronde wordt gelopen onder het luid geraas van grasbalende tractoren in de polder en discodreunen van het Schullefeest in het dorp, we wanen ons al bijna weer thuis. We zien dan nog een groepje van vijf blauwe reigers op slaaptrek van NO naar ZW vliegen. Als ik dit verslag om 23:30 uur afrond is het gras nog niet binnen... We hebben er als afsluiter nog wel weer een boerenzwaluw bijgevangen, voor ons de eerste juveniele tegenover drie adulten. Er nadert inmiddels regen uit westelijke richting, we wachten dus maar af of we morgen kunnen vangen voor we worden afgelost door de ploeg ringers uit Staphorst.
Hanneke is wat aan het rekenen geslagen en heeft daarbij geconcludeerd dat ik ergens dit seizoen zo ongeveer m'n tweede jaar moet hebben gehaald van het totaal aantal vangweken dat ik in het Groene Glop heb mogen uitvoeren. Dat zijn geen verkeerde twee jaren uit m'n leven geweest....

Groeten,


Henri Bouwmeester en Hanneke Huiskamp


zaterdag 7 augustus 2010

Wisseling van de wacht.

De eerste ronde was het meteen raak; het was duidelijk een goede nacht geweest om op pad te gaan want een leuk aantal van 21 vogels waren op het idee gekomen om ons met een bezoek te vereren. Daarbij ook voor het eerst een paar tuinfluiters met trekvet, één zelfs al met de maximale vetscore. Verder wederom vooral karekieten, waarbij nu ook weer een oude Bruxelles-ring. Nee niet weer diezelfde, maar het vierde individu voor dit jaar. Om 08:45 uur bereikt een regengebied het eiland, maar het blijft beperkt tot motregen in de vorm van buien. In de tussentijd zie ik nog twee witgatten laag over de baan komen en hoor ik driemaal kruisbekken in aantallen van 1 tot 3 vogels. Rond het kruispunt van secties 3, 7 en 8 zitten wederom buidelmezen in de struiken; ik zie er drie op de takken zitten; het vangen ervan laat ik aan Henk Luten... De boot die om 10:30 uur aankomt brengt de opvolgers en zij nemen het om 12 uur van ons over.
Voor ons is het tijd om de boel in te pakken en huiswaarts te keren. We hebben twee prima weken gehad, 1555 vogels gevangen waarvan 791 nieuw geringd en 359 eigen terugvangsten, één niet van ons en twee buitenlandse ringen. De soortvariatie was ook groot, maar het aantal krentjes in de pap bleef beperkt tot een ransuil en een buidelmees. Da's niet slecht, ik heb sinds 1992 maar één keer meer vogels in de opbouwweken van het najaarseizoen mogen ringen.

Henri Bouwmeester en Hanneke Huiskamp.

Wij hebben wel een zeer rustige start van onze vangweek. Van 12 tot 15 uur slechts vijf vogels gevangen. Om 15 uur hebben wij besloten om de netten dicht te doen in verband met de regen en volgens de buienradar was er voorlopig geen zicht op verbetering.
Op dit moment om 21.30 uur hebben wij de netten nog gesloten, het is nog steed niet droog. Als het straks donker is en droog weer zetten wij de netten voor morgenochtend weer open. De buitenlandse terugvangst van Henri was een kleine karakiet met een Belgische ring.
Wij gaan zo nog maar een borrel nemen en hopen op betere tijden.

Met een vriendelijke groet van Schier,


Thea, Klaas en Henk.


zondag 8 augustus 2010

Lekker vangweer.

Vanmorgen om 5 uur wakker met regen. In de ochtenschemering een rondje gaan lopen en gelukkig geen natte vogels in de netten. Tegen zes uur werd het droog en daarna al snel de eerste vangst voor vandaag: een grasmus.
De hele dag was het sprokkelen maar geen enkel rondje met nul vogels. De totaalscore was niet zo hoog met 30 verse en 19 terugvangsten. Het was overigens prachtig vangweer: nauwelijks wind en in de middag regelmatig het zonnetje erbij.
Vanmiddag een goede belangstelling voor de excursie te weten 21 personen: 13 adult en 8 juveniel. Er hadden zich 24 personen opgegeven. Tijdens de excursie haalde Klaas nog een Grote Bonte Specht uit de netten. Dat was leuk voor het publiek om deze te ringen.

Met een vriendelijke groet van Schier,


terug
later
eerder

Thea, Klaas en Henk. 

   ·   Valid HTML 4.01! Transitional   ·   mailto   ·    Fatbirder's Top 1000 Birding Websites   ·   Any Browser   ·    Get Firefox