logo

Welkom op het vogelringstation Schiermonnikoog

 
Home Nieuws Het station Ringaantallen De terugmeldingen Foto's Links Giften Sponsors union jack   English
terug
later
eerder

Week 35


Zaterdag 28 augustus 2010

Wisseldag

Kees had het 's-ochtends meteen al best druk en ving ook nog een paar leuke soorten: Koekoek en Draaihals. De laatste was nog aanwezig toen de nieuwe ploeg arriveerde, en ook o.a. Ardie (die Kees was komen helpen), Barbara en Teun Talsma genoten van de groteske kopbewegingen van de Draaihals.

Tijdens de ronde van 11.00 werd de rest van sectie 6 nog geopend (alleen de grofmazige netten waren nog open). Kees vertrok na de overdracht met de boot van 12.30. De rest van de dag geen nulrondjes en de ronde van 18.30 leverde nog een aardig kluitje Fitissen op in sectie 2 (op één plek, in het tweede net). De ronde van 20.00 leverde behalve Fitissen en wat Boerenzwaluwen o.a nog een >3kj man Havik op. Deze was er met een Houtduif-nestjong ingevlogen. Hij zat in het 'oude' oostelijke grofmazige net van sectie 6, en waarschijnlijk is ie eerst met zijn prooi dwars door het net van sectie 6 gegaan dat aan sectie 7 vastzit. Het was overigens een terugvangst: geringd als man 2kj op 25 september 2007 door Bert Dijkstra. Dus geboren in 2006, nu dus een 5kj. en niet eerder teruggevangen.
De vooruitzichten voor vannacht en morgen zijn niet best (nat en veel wind; en het onweert nu, om 23.40 ook) en voor de zekerheid zijn sectie 1, 2, 10 en 6 gesloten. Morgenochtend zou er een klein kansje kunnen zijn op één of twee droge rondjes, dus we wachten morgenochtend nog even af.


Groet, mede namens Kees,


van André, Jos, Ingrid en Cees.


Zondag 29 augustus 2010

Een natte zondag

In de ochtenduren konden we nog een paar rondjes doen. Daarna kwamen wat buien. Toen die wat lichter bleken toch nog even de bosecties en sectie 6 opengehad, maar dat bleek algauw vergeefse moeite. Na het goed volgen van de buienradar bleek dat het er niet beter op zou worden en dat de buienefrequentie zou toenemen. Het begint ook hard te waaien. Om 12.00 hebben we alles gesloten.
We zetten een bordje aan de weg om duidelijk te maken dat de excursie niet door zou gaan. Twee personen kwamen nog even informeren en zij komen woensdag terug.
Om ongeveer 20.30 valt de wind weg; op de buienradar is mooi te zien dat het midden van de depressiekrul over het land trekt. Via de stroming aan de bovenkant ervan komt er vannacht en morgenochtend nog wat moois mee.


Groet uit een nat Glop.


André, Jos, Ingrid en Cees


Maandag 30 augustus 2010

Het najaar is nu echt begonnen

Het overtrekken van de depressie ging uiteraard met veel wind en regen gepaard vannacht. De regenmeter levert om 9.00 voor afgelopen nacht en ochtend 35 mm op! Om 08.30 beginnen we met openzetten en om 9.00 zijn we weer vangklaar. Het valt ontzettend mee met takken en proppen (die hebben Kees en Joop al gehad). Het waait nog wel erg hard. Niettemin weten we toch weer een aardig palet vogels bijeen te rapen, met een leuke avondopleving in de ronde van 20.30 (15 vogels).
Waarnemingen: 10.00: nog maar net opgeklaard, en er trok al hoog een Visarend over naar west.
's Middags zag onze gast Jaap van der Linden op de Strandvlakte een Kwartelkoning die niet ver voor hem opvloog. Altijd leuk natuurlijk en zeker ook voor Schier een zeldzame waarneming.


Groet,


André, Jos, Ingrid en Cees


Dinsdag 31 augustus 2010

Aankomstje

Een mooie stiile ochtend, vrijwel windstil. Nog even een buitje tijdens de eerste ronde. Er lijkt een klein aankomstje van Tuinfluiters. Een groot deel van de dag zijn er aardige rondjes. In de middag en begin van de avond wordt het erg rustig, maar er is weer een kleine avondopleving om 20.00. De teller blijft uiteindelijk net onder de 100 steken (inclusief de terugvangsten dan).


Groet,


André, Jos, Ingrid en Cees


Woensdag 1 september 2010

De herfst begint

Fluiter

Het is wederom een rustige, we mogen vanaf vandaag zeggen, herfstdag. Een nieuw minidiskje tettert er lustig op los, en het is aanagenaam vertoeven in het Glop. Er is een opleving in de vangst van Braamsluipers; ook bij de ringtafel zit er eentje te tsekken.
Een geinteresseerde excursiegroep (elf adulten en één juveniel) komt op bezoek en vijf ringstrengen worden gesponsord. De bonusronde levert geen vogels op, evenmin als de volgende, maar daarna zitten er weer vogels in de netten, waaronder een Fluiter.
In de schapenwei hangen twee Grauwe Vliegenvangers die hier al een tijdje rondvliegen. De begin-van-de-avondronde levert nog een handjevol op, waaronder weer eens een Boerenzwaluw. Het dagtotaal is een stukje lager dan de laatste dagen en er zijn vast wel de nodige vogels vertrokken afgelopen nacht. De verwachtingen voor het weer zijn prima en we houden onze adem in (even dan) voor morgen.


Een groet vanuit het Groene Glop,


André, Jos, Ingrid en Cees


Donderdag 2 september 2010

Een heel aardige dag

De dag begint bewolkt en met een licht windje uit NNW. Het is niet druk, maar er zijn ten minste vogels. De buienradar kondigt een regengebiedje aan in Noordoost-Nederland, en dat komt aan om 10.00 en is om 12.30 weer weg. Het regent zachtjes, maar soms toch wel gestaag. Maar met een paar extra loopjes is het goed te doen. Jos komt terug uit het Glop met een Koekoek.
Aan het begin van de middag ook een leuk rondje onder meer een Witte Kwikstaart en een Draaihals.
De avondopleving levert nog een Rietgors uit 2009 op (toen ook adult) en een Spotvogel (nummer 115 alweer dit jaar!). Het was kortom weer een heel aardige dag.


Groeten uit het Groene Glop,


Vrijdag 3 september 2010

Wisseldag

Een schitterende stille ochtend, vrijwel windstil en enigszins bedauwd. Een mooie eerste ronde met een dikke 25 vogels. Na twee rondjes staan er 38 vogels op de teller, dus dat is helemaal niet slecht. In de lucht zijn nog meer trekkers te horen: Heggemussen, wellicht de "eerste" Sijs van het najaar, Graspiepers, Witgat, Groenpootruiter en Zwarte Ruiter.
De wisseldag is door omstandigheden een dag eerder dan gebruikelijk. Symen komt ons aan het begin van de middag aflossen. Ons laatste rondje levert als fraaie afsluiting nog een Buizerd op.
Ardie komt de 'vangploeg' in de middag versterken. Het is prachtig nazomer weer met volop zon. We zien twee duidelijk trekkende Buizerds tijdens de ronde van 16:00 uur. Iedere ronde levert verder enkele vogels op. Een klein piekje is te zien in de ronde van 17:00 met een groepje mezen, Grauwe Vliegenvanger en wel ja alweer een Fluiter, de vijfde van het seizoen alweer! Deze soort wordt niet jaarlijks gevangen op het Glop, dus toch wel bijzonder te noemen.
De vangploeg wordt rond etenstijd compleet gemaakt met Gea en Barka, waarna een overheerlijke zelfgemaakte chinese rijsttafel wordt genuttigd. Tijdens de schemerronde van 21:00 uur wordt tot slot een leuke terugvangst geregistreerd. Het betreft een mannelijke Rietgors, geringd als 1 kj door Henri op 25 juli 2005 en vandaag voor het eerst weer teruggevangen, zes jaar dus nu al. De vangdag wordt afgesloten met 67 vers geringde vogels en 9 terugmeldingen.


Groeten vanuit het Glop,


terug
later
eerder

Symen, Ardie en Gea


 

   ·   Valid HTML 4.01! Transitional   ·   mailto   ·    Fatbirder's Top 1000 Birding Websites   ·   Any Browser   ·    Get Firefox