logo

Welkom op het vogelringstation Schiermonnikoog

 
Home Nieuws Het station Ringaantallen De terugmeldingen Foto's Links Giften Sponsors union jack   English
terug
later
eerder

Week 38


Zaterdag 18 september 2010

Draaideurkoekoek.

De dag begon met een afwisseling van wolkenvelden en een paar kleine buitjes die niet veel nieuw water brachten. De westenwind was matig met een paar uitschieters tijdens de buitjes. In de loop van de dag kreeg de zon meer ruimte en tegen de avond nam de wind ook langzaam af. In de avond trokken er opnieuw een paar lichte buitjes over.
De vogels hielden zich bijzonder rustig. De eerste ochtendrondes leverden maar enkele vogels per keer op met als uitschieter opnieuw een koekoek. Deze 1 kj vogel die op grond van de vleugelmaat als een man werd aangemerkt, werd op de dag nog drie keer teruggevangen. Hij begon om 10.00 uur met 87,3 gram, was om 14.00 uur 90,4 om 16.00 uur 94,2 en om 19.30 uur weer wat teruggezakt naar 93,8 gram. Het borstbeen is messcherp maar kennelijk lukt het wel om aan voedsel te komen. Wellicht lukt het hem om toch nog weg te komen als het weer de komende dagen echt verbetert.
De nieuwe ploeg begon met een paar rondjes van 5 of 6 vogels maar 's middags zakte het verder in met nulrondjes en soms een paar vogels. De dag eindigde met nog een verse grauwe vlieg in het donker en een totaal van 21 verse en 24 hergevangen vogels. Kool- en pimpelmees waren de topscoorders. In en boven het glop was het verder erg rustig. Er werd een sperwer waargenomen en regelmatig boerenzwaluwen, waarvan er enkele in het riet kwamen slapen.
Het flinke haas aarzelde sterk: in de armen van Kees of van Leo lopen in sectie 8. Uiteindelijk koos hij of zij voor een plons in het water. Geen spoor van rallen gezien of gehoord.
Evert Jan hield ons 's middags gezelschap. Ook was er een belangstellende uit Zwolle.


Met vriendelijke groet,


Kees van Kleef en Emmie en Leo Oudejans.


Zondag 19 september 2010

Druilerige dag.

De dag begon droog met wat wolkenvelden. Vannacht had het een paar keer kort geregend. Er zat 2 mm in de regenmeter. De eerste ronde leverde een hoopgevend aantal van twaalf vogels op waaronder drie verse zanglijsters en een paar verse zwartkoppen. De tweede ronde was al direct beduidend minder en dat bepaalde het beeld van de dag. Het bleef uitermate rustig in het Glop. Geen trek gezien of gehoord.
Rond 10:00 uur zat er ineens een groep sijsjes in de bomen boven sectie 0, Even later vlogen er ook nog drie barmsijsjes. We hebben beide soorten niet meer teruggezien.
Vanaf ongeveer 13.00 uur is het gaan regenen en het regende om 20:00 uur nog. We hebben zeer frequent rondjes gelopen maar het heeft slechts enkele vogels opgeleverd. In elk geval een verse rietgors als enige vogel voor de vier excursiegangers die de toen stromende regen trotseerden. Er hadden zich vijf opgegeven. De vier deelnemers gingen met onze verhalen toch tevreden naar huis. Er was voor hen een geheel nieuwe wereld opengegaan.
Aan het eind van de dag vingen we nog een 1 kj grauwe vlieg die hier al een maand rondvliegt. De teller bleef steken op 29 vogels. Een deel van de ochtend hadden we bezoek van een broer van de bekende roofvogelman uit Zwolle. Hij sponorde een ringstreng en zorgt voor een mooie extra vangplek voor Joop in Zwolle. Verder bleef het rustig, wat ons betreft in afwachting van drogere en drukkere tijden deze week.
De ploeg hoopt dat het Glop morgen weer een beetje kan opdrogen, maar ook morgen wordt nog regen verwacht...


Met vriendelijke groet,


Kees van Kleef en Emmie en Leo Oudejans.


Maandag 20 september 2010

We komen in de krant!

We begonnen de dag zwaar bewolkt met motregen die na tien uur overging in gestage regen, die pas rond het middaguur ophield. In de eerste ronde hadden we nog een paar verse zwartkoppen maar daarna was het ook direct vrijwel over met vogels. Ook toen de regen ophield en het best lekker open weer werd, bleven de vogels buiten het glop en dus buiten de netten. Ook de gebruikelijke avondopleving bleef geheel uit door de passage van een actief buienfront dat de boel hier blank zette en in korte tijd 10 mm water achterliet.
Nu ik het verslag typ schijnt er een mooi maantje boven het glop en hopen we op de komst van wat vogels. Het mogen er net zoveel zijn als vandaag uit Falsterbo werden gemeld, waar de vogelsluizen kennelijk wijd open staan. Aan waarnemingen valt ook niet veel te melden dan wat vinken en wat boerenzwaluwen. De enige opwinding bracht een man sperwer die bij de berken achter in sectie 8 langs het net scheerde maar alleen een borstveertje achterliet.
We hebben vandaag de meeste onderdelen van de nieuwe rallenkooien naar hun plaatsen gedragen hoewel we nog geen enkel spoor van een ral hebben kunnen oppikken. Morgen maar eens gaan opbouwen want ze zijn natuurlijk wel in aantocht. Het is er nat genoeg voor. De sloot staat nog niet vol maar wel breed onder en is vandaag weer 2 cm gestegen. Wellicht zorgde de plensbuien ook voor vocht in de verbinding naar het geluid bij sectie 7 want dat deed het niet meer. Bij omschakeling in de stekkers hierbinnen deed het geluid het wel weer. Morgen kijken of we dat kunnen oplossen, want met deze verbinding moeten we "rallen knallen".
Bezoek meldde zich weer uit Zwolle en een fotograaf van het Reformatorisch Dagblad voor foto's van ons werk in een special over Schier. Hij was vergezeld van de directeur van de VVV. Kijken wat dat wordt. De fotograaf komt terug als we wat vogels hebben... Morgen dus!

Een dag die we maar gauw moeten vergeten hoewel het altijd erger kan..

Met vriendelijke groet,


Dinsdag 21 september 2010

...en anders maken we hem zelf wel!

De dag begon met wat laaghangende bewolking, heel weinig wind en veel dauw op de netten. Er was direct bij vertrek vanuit het gebouw al enige trek te horen van vooral vink, maar ook van zanglijster, heggemus en roodborst. In de netten bleek ook dat er enige aankomst was want er hingen verse zwartkoppen en enkele roodborsten. De eerste ronde leverde 19 vogels op. De meeste vogels waren zwartkoppen met vet 2 of 3.
In het tweede grofmazige net van sectie 6 had een redelijk jonge egel zich behoorlijk vastgetrokken. Hoe haal je een egel uit het net die zich bij elke voorzichtige poging tot bevrijding direct vast oprolt terwijl het net juist om zijn pootjes en om zijn nek zit??? Uiteindelijk heeft Kees toch de schaar maar voorzichtig gehanteerd. Gelukkig is de onderste spanlijn heel gebleven.

Bijvangst

In de tweede ronde werd al direct duidelijk dat het niet zou doorzetten want we vingen weliswaar tien vogels, maar het waren vooral wat lokale mezen in de berkensectie van 5. Er was toen nog wel beweging boven het Glop. We hoorden en zagen de eerste kramsvogel overgaan. En verder troepjes putters en een paar kruisbekken.
Na tienen werd het weer pijnlijk stil in het Glop. Alleen een Fazantenhaan deed herinneringen herleven aan een trotse Kees van Kleef die met een forse haan in zijn armen binnen kwam die geringd weer vertrok! Deze haan hield echter gepaste afstand.
Om een uur of elf vlogen twee groepjes watersnippen over. Rond twaalf cirkelden vele tientallen kokmeeuwen boven het eiland want er waren vliegende mieren.
Aan het eind van de middag kwam er weer wat beweging van kleine groepjes vinken en wat kepen, maar ze lieten zich niet bij de netten zien. De groep slaaptrekkende grauwe ganzen is de afgelopen dagen gegroeid van circa 20 naar ruim 50 stuks.

De laatste twee rondes leverden opvallend weinig vangsten op terwijl er in het glop toch veel vogels te horen waren. Vertrek? Wij verwachten morgen een flinke toename van de aankomst. Vandaag eindigde de dag met een totaal van 45 vogels waarvan er 28 vers waren.
De rust in het glop was voor Leo en Emmie aanleiding om in de middag de omgeving van het Willemsduin te gaan verkennen. Behalve veel graspiepers, enkele fraters en tapuiten en flinke groepen spreeuwen was ook daar weinig beweging. Tot slot moet nog vermeld worden dat we op verschillende momenten verspreid over de gehele dag de verjaardag van Kees hebben gevierd!
Wij sturen met dit verslag een paar fotootjes mee. Van een hervangst grote bonte specht, een mooi overgangskleed van een zwartkop en uiteraard het leuke egeltje dat wellicht nog wel eens vaker bij of in de netten zal zijn te zien...


Met een groet van de ringgroep die in hoopvolle verwachting de dag van morgen afwacht.


Kees van Kleef, Emmie en Leo Oudejans in de middag versterkt met Henri Bouwmeester.


Woensdag 22 september 2010

Eindelijk aankomst!

De dag begon met helder weer en weinig bewolking en een heel zwak windje uit zuidoost. Bij de ringtafel waren direct geluidjes te horen van doortrekkers, vooral vink met nu en dan een keep, heggemus en zanglijster. Ook een enkele merel en roodborst was te horen. Opvallend was dat we de heggemussen letterlijk naast ons in de struiken zagen landen, maar dat we er de gehele dag niet één in de netten kregen.
Het eerste rondje leverde buiten de bossecties 1 en 2 meteen zwartkoppen op. Uiteindelijk hingen er 55 vogels aan de ringtafelpaal. Het waren voor het overgrote deel zwartkoppen met vetgraad 2 of 3. In de tweede ronde waren het nog steeds meest zwartkoppen en een enkele roodborst. De eindstand kwam uiteindelijk net boven de honderd verse vogels en in totaal 122 vogels.
Na de ochtendpiek bleef het een beetje doordruppelen met vooral wat andere soorten. Leuk daarbij waren onder andere twee vuurgoudhanen, twee bonte vliegenvangers met een ruime vetopbouw 4 en een late 1 kj kleine karekiet. Het eindbeeld was een gevarieerd septemberpalet met 19 soorten. We vingen ook onze koekoek weer terug, maar zijn gewicht was verontrustend gedaald naar 78 gram. Het perspectief om naar tropisch Afrika af te kunnen reizen is daarmee verder afgenomen.

In de afsluitende avondronde vingen we in een van de grofmazige netten in sectie 6 nog een verse houtsnip. Veel discussie en geblader in de beschikbare documentatie deed ons uiteindelijk besluiten om deze vogel als na 1 Kj op te nemen ondanks dat hij zowel 1 kj als adulte kenmerken vertoonde. De actieve slagpenrui gaf ons de doorslag.
Aan waarnemingen op deze mooie nazomerdag kunnen we twee overtrekkende sperwers noemen en een op zwaluwen jagende late boomvalk. In de ochtend waren er ineens duizenden spreeuwen die in een breed front vanuit het westen naar de kwelders of de goedgevulde duindoorn- of vlierstruiken vlogen. Er waren regelmatig kleine groepjes sijsjes te horen, maar die bleven angstvallig in de bovenste boomtoppen rondhangen. Ook de groepjes vinken en kepen kwamen op een enkele uitzondering na niet naar de grond.
Putters vlogen een paar keer over en twee maal ook een paar kruisbekken. Bij sectie 8 hoorden we vanmorgen een paar keer de eerste en tot nu toe enige waterral.
De excursie telde 9 aanmeldingen en 13 feitelijk aanwezigen. Ze betaalden een bijdrage aan 5 ringstrengen en ook 5 euro's fooi. De fotograaf maakte veel opnamen en beloofde ons niet alleen een goede plek in de reportage over Schier, maar ook eenafzonderlijke bijdrage over ons werk in zijn krant. We mogen het inzien voor hij het publiceert.

Lastig schroefje

Henri kwam met de middagboot en kon meteen meehelpen aan het repareren van de geluidsbox bij sectie 7. Gelukkig doet alles het weer na de laatste plensbuien. Het waterpeil in de sloot is overigens alweer een paar centimeter gedaald.
De weersverwachting voor morgen is goed en daarmee samenhangend ook onze vangstverwachting...


De ringploeg,


Kees van Kleef, Emmie en Leo Oudejans en Henri Bouwmeester.


Dagboek 2010

Donderdag 23 september 2010

Hallo meneer de Uil...

De dag begon vannacht met een aantal keren roepende kerkuil. Bij het ochtendlicht bleek het heel rustig weer te zijn met ook weinig bewolking. Het leek in de lucht wat rustiger met vogels dan gistermorgen. Dat bleek maar schijn want de netten waren buiten het bosgedeelte van sectie 1 en 2 direct goed gevuld met zwartkoppen. De secties 8, 9, 3 en 4 en later ook sectie 7 bleken zelfs zeer goed gevuld. Toen we de eerste keer de ronde helemaal gedaan hadden en ook aan de ringtafel verwerkt hadden bleek de teller op 105 verse vogels te staan waarvan 90 zwartkoppen. De tweede ronde werd uitgevoerd terwijl aan de ringtafel nog de eerste ronde werd verwerkt.De tweede en de derde ronde bleven zwartkoppen leveren. Met wat nadruppelen in de ochtend en ook nog wat in de middag kwam de zwartkoppenteller tot stilstand op 188.
Het meetbeeld van deze vogels was tamelijk variabel. Weinig echt volvette vogels, meest vetje 2 en 3. Ook het vleugelformaat was wisselend van 69 tot en met 77 mm. In de eerste grote ochtendgolf zat geen enkele geringde vogel. Ook was het aandeel eerste kalenderjaar vogels zeer hoog.
Aan hoorbare of zichtbare trek af te meten was de indruk niet veel afwijkend van gisteren. Opnieuw wat roodborst, heggemus, merel en zanglijster. Opvallend waren de grotere aantallen vink en keep en opnieuw wat overvliegende kramsvogels. Het bleef een aangename nazomerdag met weinig wind met vrijwel elk rondje een paar vogels zonder echte bijzonderheden. We scoorden wel een verse waterral in een nog niet geheel vangklare kooi bij sectie 8.
Van de hoorbare trek konden we vandaag wel een paar heggemussen vangen, maar de vinken en de kepen bleven opnieuw buiten schot. De dag eindigde met buiige regen die vannacht naar verwachting zal aanhouden. De laatste controleronde om zeker te weten dat we niet een late vogel hadden gemist, leverde nog een verrassing op In sectie 6 zagen we een uil wegvliegen die in een net een al aangevreten veldmuis achterliet. De kerkuil van afgelopen nacht?


De vangploeg Kees van Kleef, Aad v.d. Kamp, Henri Bouwmeester, Emmie en Leo Oudejans


Vrijdag 24 september 2010

Hoping and waiting...

De dag begon heel stil. De verwachting was na de buien met onweer van gisteravond dat het vanmorgen enige tijd gestaag zou regenen. Dat regengebied bleef boven Duitsland en raakte ons slechts licht met wat gespetter. Daarna werd het zowaar zelfs nog zonnig met een aangename temperatuur. Tregkbewegingen waren er amper te zien of te horen. Dat vertaalde zich ook in de vangsten. Zeer verspreid over een groot deel van het vanggebied kwamen wat zwartkoppen in de netten met een enkele tuinfluiter en roodborst. Daar bleef het bij. Het druppelde nog wat na in de ochtendrondes.
In de loop van de dag kwam er nog zo nu en dan een echte septembersoort als aanvulling. Het bracht de eindstand zonder echte bijzonderheden op 72 vogels.
Intussen hebben we flink aan het geluid zitten prutsen omdat al het vocht toch invloed heeft. Alles doet het nu weer goed. Er is flink gesnoeid in de hoogste toppen van de struiken zo hier en daar en de rallenkooien in sectie 8 en naast 3 zijn nu geheel vangklaar. We zijn heel benieuwd of het nieuwe gaas wel buigzaam genoeg is voor waterrallen. We zullen het de komende dagen gaan merken want er zijn nu af en toe geluiden van rallen te horen. Kees en Henri zijn op verkenning gegaan in de zeereep. De gehele vlakte is gemaaid, goed nat maar wel beloopbaar. Morgenochtend worden de krachten verdeeld!
De dag leverde weinig nieuwe waarnemingen op. Vanmorgen vroeg was er een groepje van zes kramsvogels over het glop met daarbij een koperwiek. Er vloog een sperwer hoog over en in de namiddag zagen we de koekoek nog even ter hoogte van het Ebelbruggetje in de bossectie. Hij liet zich niet verleiden tot een weegbeurt.
Tegen de avond vond een snelle weersverandering plaats. De wind die variabel was draait plots in een klein buitje naar noordwest en wordt fors sterker tot 5 6 Bft. Het maakte de laatste avondrondes slechts zeer bladrijk maar vrijwel zonder vogels. Morgen nieuwe kansen.
Onze vaste gaste uit Groningen kwam informeren naar de bijzondere vangsten van vandaag. Er was ook de gehele dag opnieuw een fotograaf op bezoek. Dit maal een goeie kennis van Kees. Ook Ardie verscheen met een kritische noot zo hier en daar ten tonele. We hebben samen wat Grieloefeningen gedaan. ij wil de komende dagen helpen bij drukte als er ook in de zeereep gevangen wordt.We hopen dat het nodig blijkt!


terug
later
eerder

De vangploeg van Schier. Kees van Kleef, Henri Bouwmeester, Aad v.d. Kamp en Emmie en Leo Oudejans.


 

   ·   Valid HTML 4.01! Transitional   ·   mailto   ·    Fatbirder's Top 1000 Birding Websites   ·   Any Browser   ·    Get Firefox