logo

Welkom op het vogelringstation Schiermonnikoog

 
Home Nieuws Het station Ringaantallen De terugmeldingen Foto's Links Giften Sponsors union jack   English
eerder
terug
later

Dagboek van week 44


Zaterdag 24 oktober 2015

Wisseldag

De gehele dag was het overwegend bewolkt, met een matig windje uit het Zuidwesten. De netten hingen er keurig vlak bij. Op een paar spatten na (tegen de avond) is het droog gebleven.
De eerste twee rondes leverden 25 vogels op (17/8) met een gevarieerde samenstelling.
Bij de overdracht werden de 'wenssoorten' uitgewisseld. Kees wilde graag een Pallas vangen, en daar had andere Kees ook wel oren naar. De ene Kees verzuimde echter om de ronde mee te lopen en verkoos om even naar de Herdershut te gaan om wat spullen van Calidris op te halen. Spijt, spijt, spijt, want in de eerste ronde van de nieuwe vangploeg hing daar toch zowaar een heuse Pallas in sectie vijf te bungelen. Zie foto. De andere Kees is opgebeld en kwam spoorslags retour, met in zijn kielzog een meute NJM'ers.
De vangsten vertoonden aanvankelijk kenmerken van een gestage stroom vogels (met name Goudhaan, waaronder één niet van ons), met daarbij leuke soorten als Vuurgoudhaan en Zwarte Roodstaart (de vierde van dit jaar).
Daarna ging de stroom over in druppelsgewijs, om aan het einde van de dag weer op te leven. Leuk was de vangst van een groepje van acht Kepen als vroege slapers. Helemaal leuk werd het toen Leo in dat groepje een geringd exemplaar ontdekte, met een oud ogende ring uit Helgoland. Yes.
De laatste ronde leverde nog flink wat slapers op (Koperwiek en Merel), als gevolg waarvan we met de hakken over de sloot de grens van honderd vogels passeerden.
De lijst overziende vallen een paar dingen op. Ten eerste de grote variatie aan soorten en ten tweede het praktisch ontbreken van Roodborst. En ten derde: het relatief grote aantal Tjiffen.

Waarnemingen: Kruisbek, Sperwer, Torenvalk, Houtsnip.

Ardie, Kees & familie en Symen; opgevolgd door Leo & Emmie en KeesZondag 25 oktober 2015

Mooie start

Eerste kalenderjaar Havik

De regen die voorspeld was, is uitgebleven en het was al vrijwel geheel opgeklaard bij onze bladruimronde. Dat wel dus. Al snel bleek dat er aardig wat vogels actief waren in het glop. De eerste rondes leverden ongeveer hetzelfde vangbeeld op als de vorige dag. In de ochtendschemering werd een Havik boven het glop gesignaleerd en even later ook bij sectie 7.
De verdere ochtendrondes leverden weinig bijzonderheden op. Minder Goudhanen dan gister.
De middagexcursie zou volgeboekt zijn, maar er kwamen in totaal 22 deelnemers waarvan vier juvenielen. Gelukkig hadden we vogels genoeg en ook leuke soorten waaronder onze eerste Grote Bonte Specht.
Vlak voor de excursie verschenen drie Buizerden en een Sperwer samen boven het gebouw. Later vlogen wat groepjes Koperwieken vanuit west het glop binnen. Kort na vertrek van de excursiegangers scoorde Kees bij het Ebelbruggetje een ongeringde eerste kalenderjaar man Havik. Wat blijven deze vogels toch imposant. Hij was zo te zien eerst tegen het net boven het bruggetje gevlogen en daarna in sectie 2 naast de paal beland. Eén greep van Kees was toen genoeg.
Eind van de middag was er een verhoogde activiteit van Goudhaan. Dat leverde een flinke groep vogels in sectie 4 op. Meest verse vogels maar toch opnieuw ook een Niet-van-ons-je Goudhaan. Kees kwam even later terug met slechts één vogel uit een geheel rondje, maar het was wel een Rietgors met een Stavangerring!
De Koperwieken bleken het glop te gebruiken om zich te verzamelen voor vertrek. Het avondrondje viel dan ook wat tegen. Toch eindigden we de dag ruim boven de 100 vogels. Om precies te zijn 116 stuks. Opnieuw leuk veel soorten maar geen echte uitschieters. Wel neemt het aantal Waterrallen wat toe.De komende nacht is er een goede trekverwachting, er is weinig wind en de maan staat groot maar wazig aan de hemel. We zijn benieuwd wat de werkelijkheid morgen oplevert.

Leo en KeesMaandag 26 oktober 2015

Gewoon een heel leuke dag.

Dankzij enig gestoethaspel met de wintertijd :-) ruimschoots op tijd de eerste controleronde gelopen, met zowaar een Waterral (van het pad opvliegend in het net) en een Zwartkop.
De volgende rondes leverden telkens circa twintig vogels op. De Goudhanen waren hierbij ruim tegenwoordig. Leuk was de vangst van een groepje Staartmees. Toen die in het net hingen leken er wel Witkopstaartmezen tussen te zitten. Bij nadere bestudering aan de ringtafel hebben we ze toch maar als gewone Staartmees gedetermineerd. Door het vele wit van de kop heen zagen we toch duidelijke zwarte veertjes zitten. Voor alle zekerheid hebben we van één exemplaar een DNA-monster genomen.
De gehele ochtend door bleven we Waterrallen vangen. De vangsten hiervan beginnen eindelijk weer ergens op te lijken.
Pas tegen een uur of twee zakten de vangsten all-over wat in, om aan het einde van de dag weer op te veren. Ondanks dat we toch aardig wat Koperwieken vingen, leek het erop alsof ze gingen vertrekken. Het bos aan de noordzijde van het glop lijkt daarbij een soort voorverzamelplaats te zijn van waaruit de Koperwieken dan massaal vertrekken.
In de namiddag vingen we in sectie 2 een Zwarte Mees. Hopelijk is dit de verkenner van de grote groepen die we morgen gaan vangen:-).
Opvallend was dat we geen Heggenmus en Keep vingen, terwijl we die toch de hele dag hoorden. In afwijking van de vorige dagen verschenen er vandaag ineens meerder groepjes Kramsvogels boven het glop. Voor zover we konden nagaan kwamen ze niet naar beneden.
We kijken tevreden terug op een hele leuke dag.

Waarnemingen: Buizerd, Havik, Sperwer (met prooi, vermoedelijk merel).

Leo en KeesDinsdag 27 oktober 2015

Het vangt lekker door...

Het glop was vandaag de gehele dag in mist gehuld. Niks geen zon en hoge temperaturen. Desondanks begonnen we met leuke openingsrondjes en bereikten we al voor de middag bijna de honderd-vogelsgrens. In de middag werd het wat tam, maar de twee laatste rondes waren weer de moeite waard. We eindigden de dag met 123 vogels en een mooi aantal van twintig soorten. Uitschieters waren vandaag twee zwarte Mezen waarvan één Niet Van Ons en een pimpel Niet Van Ons. Het soortenpallet bevat een Putter, een Groenling, een Keep en een drietal verse kleine barmpjes. Ook vandaag weer net iets meer dan twintig Waterrallen.
We vingen in sectie 5 onze tweede Grote Bonte Specht van deze week. Het lawaai was bij het gebouw te horen. Minder Goudhanen en daarvan ook meer eigen terugmeldingen. De avondrondes met slapers leverden naast een paar Koperwieken en Merels vandaag ook Vinken en een Keep op.
Aan de zuidkant van het terrein zagen we een Havik actief jagen, maar we konden hem niet verschalken. Boven het voormalige meteoveld wiekelde een Torenvalk. Door de mist waren er behalve grote aantallen Brandganzen weinig andere vogels waarneembaar. Alleen een groep Barmsijsjes bleef de hele dag op meerdere plaatsen in het glop opduiken. We vingen er vandaag een paar meer dan de vorige dagen.
Opvallend was ook dat de conditie van Koperwieken nogal wisselend was en een Koperwiek van 44 gram heeft het kennelijk echt moeilijk. Aan het eind van de avondrondes zagen we twee Houtsnippen. In afwijking van de vorige dagen zagen we vandaag ook actieve Waterrallen in de avondschemering en we vingen er ook nog twee.

Leo en KeesWoensdag 28 oktober 2015

Groeten uit Kaunas!

De mist van gisteren was de nacht gebleven en zorgde voor druipend bos en kletsnatte netten met veel blad. Geen ideale omstandigheden voor een goede start. Die bleef dan ook geheel uit. De eerste rondjes leverden maar een paar vogels op en aan het eind van de ochtend was het aantal beperkt en bleek het aantal retourtjes ook vrijwel gelijk aan het aantal vers geringde vogels.
Er waren geen bijzonderheden en we deden ook vrijwel geen noemenswaardige waarnemingen. In de middag werd het zicht wat beter en het glop wat droger. Op luwe plekken begonnen we Goudhaan te vangen maar vaak evenveel reeds geringde als ongeringde.
Voor de excursie van vanmiddag hadden we gelukkig ook rondjes met een afwisselend palet aan soorten. De excursie bestond uit negen deelnemers (allen adult) en twee insluipers die ook eerder weg moesten om een boot te halen. Tijdens de uitleg kwam Kees met een Zwarte Mees op de proppen. Deze bleek uit Lithunia te komen. Het enthousiasme van de deelnemers, dat al groot was, werd nog groter.
Het liep de rest van de middag redelijk door. In de avond werden we verrast door nog een flinke ronde met vooral Merels. Vaak mannen maar ook vrouwen, waarbij bij de vrouwen vooral adulten zaten. We haalden met deze slaapronde de honderd vogels toch nog bijna. Zeer opmerkelijk was dat de Waterrallen ongeveer van het toneel verdwenen waren. We hoorden ze amper en we vingen een verse vogel en een geringd exemplaar. Wegtrek terwijl het dichte mist was... Zoals we gisteren al melden waren de rallen toen opmerkelijk actief. Tot in de avonduren werden ze toen wel gezien én gevangen. Het blijven vogels met raadselen omgeven.
Tijdens het schrijven van het verslag was de mist ineens verdwenen. Wat ons betreft mag dat morgenochtend nog steeds zo zijn.

Leo en KeesDonderdag 29 oktober 2015

Weer een buitenbeentje

Toen we vanmorgen opstonden was het niet mistig maar ook niet helder. Al heel snel in de eerste ronde trok de mist weer het eiland op. Die bleef ook vandaag weer hardnekkig, maar in de loop van de middag werd het snel open weer zonder bewolking. Met het zakken van de zon voelden we het snel kouder worden en trad al snel weer grondmist op.
De dag begon met voorzichtige rondjes met maar weinig vogels. Opvallend was dat na een dag met heel weinig Waterral vandaag de Waterallen weer nadrukkelijk aanwezig waren. Dit in tegenstelling tot de Goudhaan die totaal verdwenen blijkt te zijn. We vingen er vandaag niet een.
In de eerste ronde scoorden we twee adulte Houtsnippen. In de struiken ter hoogte van sectie 3 sliepen een paar Spreeuwen. We vingen er één van. Ook Merels bleken gedurende de gehele dag in kleine groepjes aanwezig te zijn en aan te komen. We vingen ze 's morgens regelmatig en tegen het eind van de middag liepen de vangsten weer op.
Eén van de laatste rallenvangsten betrof een eerste kalenderjaar Waterhoen.

Havik

In de loop van de ochtend werd een Sperwer met een vink in sectie twee op een paar meter na gemist. Kees maakte dat verzuim goed door in de tweede helft van de middag met een eerste kalenderjaar man Sperwer aan te komen vanaf sectie zeven. Het werd onze eerste in deze week.
Er waren wel voortdurend vogels in het glop aanwezig maar meerdere soorten lieten zich niet vangen. Opvallend waren daarbij meerdere malen groepjes Kramsvogels die hoog in de bomen bleven. Ook Barmsijs en Heggenmus waren regelmatig te horen maar ontbreken nagenoeg geheel op de vanglijst, en het aantal Koperwieken bleef eveneens zeer beperkt.

Leo en KeesVrijdag 30 oktober 2015

De groeten komen deze keer uit Stockholm

Het was vanmorgen helder en rustig weer. Opmerkelijk dat de dauw die bij de laatste late controleronde rijkelijk op de netten was afgezet, in belangrijke mate was verdwenen. De eerste ronde leverde direct twintig vogels op - voornamelijk Merels maar ook onze vierde buitenlandse ring. Het was opnieuw een Rietgors, maar nu niet uit Noorwegen maar een uit Zweden! De Goudhanen ontbraken nog steeds geheel en ook het aantal Waterrallen was zeer beperkt. Wel was in het glop op veel plaatsen vogelgeluid te horen van veel verschillende soorten. Ook soorten die we vandaag opnieuw niet vingen, zoals Heggenmus, Putter en Keep.
De volgende rondes in de ochtend vielen heel erg tegen, hoewel we geen 0 rondje liepen. Aan het eind van de ochtend kwam er ineens een vrij sterke opleving van de vangsten door een tweetal stevige rondes met ongeringde Staartmezen. We kregen de stellige indruk dat de lokalo's zich niet lieten vangen, maar de nieuwkomers wel. We vingen er in twee rondes twintig vers, vooral in de secties 8 en 9.
We kregen bezoek van een BOA van Natuurmonumenten, die in onze verrichtingen geinteresseerd was. Het zonnige weer werd in de loop van de middag alweer vervangen door laaghangende wolken, maar het bleef droog. De avondrondes leverden nog een flink aantal Merels op en vrijwel geen enkele Koperwiek. We eindigeden daardoor met de hakken in de sloot op precies honderd vogels.
De waarnemingen van vandaag waren talrijk maar zonder veel bijzonderheden. Regelmatig vlogen er kleine groepjes kramsvogels over. Er arriveerden groepen Kolganzen die hoog recht uit zee het eiland onder zich negeerden en zuidwaarts vlogen. Roofpieten ontbraken vandaag geheel. In de middag zqgen we vier Pijlstaartmannen overvliegen richting zuid. In de avonduren viel op dat de Goudplevieren luidruchtig waren. In het begin van de middag meende Leo nog een Bladkoning te horen. Ook Zwarte Mezen leken in werkelijkheid talrijker aanwezig te zijn dan onze vanglijst doet vermoeden.

eerder
terug
later

Leo en Kees
 

   ·   Valid HTML 4.01! Transitional   ·   mailto   ·    Fatbirder's Top 1000 Birding Websites   ·   Any Browser   ·    Get Firefox