logo

Welkom op het vogelringstation Schiermonnikoog

 
Home Nieuws Het station Ringaantallen De terugmeldingen Foto's Links Giften Sponsors union jack   English
terug
eerder
later

Dagboek van week 47


Zaterdag 18 november 2023

Stilte voor de storm

Bij het krieken van de dag was het best wel een meteorologisch gezien rustige dag. Net zoals gisteren amper wind, maar wel bewolkt en opkomende mist aan de grond. Flink wat parelende netten dus en het werd snel afkloppen geblazen.

Bij vertrek vanaf het gebouw hoorden we aan het begin van de eerste schemer al Barmsijzen boven het gebouw. In de netten troffen we de eersten ook al waarbij bleek dat ze kennelijk met name achter in het terrein hadden zitten slapen in de geknotte berkjes aan de polderzijde van onze opstelling. Er zaten daar immers een aantal terugvangsten van gisteren bij. In de kooien was het nog rustig, al haalden we er al wel 3 rallen uit.

Vanaf de tweede ronde kwam de wind al duidelijk meer opzetten en werd het vooral weer blaadjes plukken en schudden en besloten we meteen al om de resterende netten van sectie 6 te sluiten.

Bij terugkeer daarvan zagen we boven het centrale vangterrein twee groepjes van zo'n 50 Barmsijzen vliegen waarvan de tweede groep erg nerveus door elkaar heen vloog. Al snel bleek waarom, een Sperwer vloog achter ze aan. In die ronde hadden we nog een groepje Barmsijzen in hijsnet X hangen. In de kooien nog weer 5 waterrallen. De ronde daarna leek het over en uit en waren de Barmen amper nog aanwezig in het terrein, laat staan in de netten.

Om elf uur vertrok Holmer voor de integrale wadvogeltelling en liepen Kees en Henri nog een aantal rondjes die vooral uit bladpeuteren en schudden bestonden, gelardeerd met enkele vogels. De wind haalde inmiddels flink aan en de eerste lichte regen was vanaf 11:30 uur een feit. Om 13 uur vertrok Kees meer dan tevreden naar huis.

De middag bestond voor Henri verder uit een combi van rondes blijven lopen, zand kruien en netten sluiten met af en toe een paar Merels en Rallen.

In de avond hebben we in verband met het aanhoudend slechte weer en sterke windverwachting voor morgen alle netten gesloten. Morgenochtend nog wat kansen op rallen in de kooien...

Groet uit het Glop van Henri


dagvangst 18 novemberZondag 19 t/m woensdag 22 november 2023

Korte onderbreking

We hebben plaats gemaakt voor een onderzoeksgroep van de gastheer, donderdag vangen we verderDonderdag 23 november 2023

Gisteren na een paar dagen noodgedwongen onderbreking teruggekeerd in het vangterrein. Netten in het donker bij iets luwende wind opengeschoven maar niet allemaal in verband met de weersverwachtingen. Bij aanvang was er vanochtend al een lekkere wind op komen zetten, er stond al 5 Bft uit pal west door het terrein te blazen. Goed dat ik gisteravond niet alles heb opengezet. Secties 6 / 8 / 9 zijn vandaag dichtgebleven en hijsnet Y is vanwege te zware bladval van de Eiken om 11 uur gesloten.

Meteen in de eerste ronde hing er een eerstejaars Sperwervrouw in de overgang van sectie 7 naar 6. Eigenlijk moet ik zeggen zit te wachten want bij nadering springt de vogel op en vliegt weg alsof het net een lekker hangmatje was...

De eerste ronde levert een paar Merels op, een drietal Vinken in het bosgedeelte en de inmiddels ons bekende Waterral uit 2022. Deze is dit jaar nu sinds 9 November voor de vijfde maal gevangen, telkens in dezelfde kooi en daarbij loopt langzaam het gewicht van deze vogel terug. Duidelijk signalen van overwinteringsplannen. Wat helemaal leuk is: de vogel werd dit jaar voor het eerst gevangen op exact dezelfde dag waarop 'ie vorig jaar werd geringd...

In de tweede ronde hangen er nog een paar Grote Barmsijzen in hijsnet X en sprokkel ik er nog een paar bij. De meesten lijken wel weg maar er vliegt ook nog een keer een groepje van circa 15 stuks over het vangterrein.

Later op de ochtend ook een terugvangst van een grote Barmsijs bij het meteoveld. Een vogel van vorige week Vrijdag, maar liefst 2,7 gram in gewicht aangekomen en van vet 0 naar 4 gegaan. Leuk, we weten nu al dat een deel is overgestoken naar het binnenland want we hebben al twee terugmeldingen uit Groningen, maar een deel blijft ook hier verder snoepen van het Berkenzaad om op te vetten. Later in de middag nog zo'n vogel, maar die is nog niets in gewicht aangekomen.

Na 15:00 uur begint de wind weer verder aan te halen en wordt het vooral tussenstokken plaatsen, netten strakker zetten omdat ze de struiken in waaien en te ver overhangende takken wegsnoeien.

Aan het eind van de middag nog twee ongeringde waterrallen en dat was het dan. Bij het vallen van de duisternis heb ik alle netten ontbladerd, ontpropt, onttakt en gesloten want de dag van morgen belooft ronduit bar weer.

Groet uit het Glop van Henri


dagvangst 23 novemberVrijdag 24 november 2023

En de netten bleven gesloten

Nou, een verslag om kort te zijn. Alle netten waren gisteravond uit voorzorg gesloten en bleven gesloten. En dat was maar goed ook. De wind nam in de loop van de dag alleen maar toe en het bos bulderde... Erg indrukwekkend, vooral de uithalers die bij het vallen van de avond op naderen van de vele buien (die inmiddels in natte hagel waren overgegaan) zelfs naar 10 bft gingen.

In het bos hingen om de haverklap takjes met Elzenproppen op de gesloten netten. De hele dag werd hierdoor besteed aan rallenkooien controleren, elzenproppen peuteren, zand kruien en snoeien.

In het vangterrein werd niet één Waterral gehoord of gezien, laat staan gevangen. Een dag met de NUL op de vangstaat! Het is niet anders...

Hopen maar op luwend weer want Sijzen en Barmsijzen zijn er nog steeds en de sloot en de paden liggen vol met Elzenzaad. Dat kan dus nog leuk worden als het vangbaar weer wordt.

terug
eerder
later

Groet uit het Glop van Henri


dagvangst 24 november
 

Valid HTML 4.01! Transitional   ·   mailto   ·    Fatbirder's Top 1000 Birding Websites   ·   Any Browser   ·    Get Firefox