logo

Welkom op het vogelringstation Schiermonnikoog

 
Home Nieuws Het station Ringaantallen De terugmeldingen Foto's Links Giften Sponsors union jack   English
terug
eerder
later

Dagboek van week 48


Zaterdag 25 november 2023

Er wordt weer gevangen

Extra vroeg opgestaan om in het donker te beginnen met Elzenproppen en takken uit de gesloten netten te verwijderen. Er stond op dat moment nog een aanzienlijke bak wind, maar de verwachting was dat die al snel in de ochtend zou gaan luwen. Vanwege de hoeveelheden proppen toch besloten nog te wachten met openschuiven. Bij het duidelijk luwen van de wind wel geopend, hijsnet X, sectie 1, sectie 0 en 9 en een derde deel van sectie 2 stond om 09:30 uur open en om 10 uur werd de eerste ronde gelopen.

Vanaf het eerste licht waren er al weer kleine aantallen Barmsijzen en Sijzen in de toppen van de Elzen aanwezig. Onder de netten in het bos ligt het mooi vol met Elzenzaad dus de verwachtingen waren hooggespannen of er nog snoepers naar de grond zouden komen.

De windvlagen van gisteren hebben nu van de meeste bomen het blad wel afgeblazen maar de Eiken en Meidoornstruiken laten nog even op zich wachten. Na de koffie hingen er toch Barmsijzen in hijsnet X en het daar tegenover staande net. Er zitten enkele niet te definieren exemplaren tussen, maar ook uitgesproken voorbeelden van kenmerken die volledig passen op kleine Barmsijzen.

Boven de Ebelbrug een viertal Putters! Daarvan was er één eerder dit seizoen al geringd. Alle vier bleken het adulte vogels. Ik had ook Vinken op het gevallen zaad verwacht, maar die bleven de hele dag uit.

In de kooien alleen vanochtend twee nieuwe Waterrallen. Na de complete stilte van deze soort gisteren waren ze nu meteen weer actief in het terrein.

In het bos haalde ik nog een geringde Koperwiek uit één van de netten. Die is vast van recent dacht ik nog, maar in de database bleek dat deze vogel hier vorig jaar op 19 November is geringd en daarna in dat jaar nog op 20 en 23 November is teruggevangen. En nu dus voor het eerst dit jaar... Dat geeft te denken... honkvast met de route van Google earth nog in z'n herinnering?

In de middag volgen nog een aantal buien van zee maar niet met het winterse karakter van gisteren. Wel brengt dat weer harde wind met zich mee en tussen de buien is het vrijwel windstil (!). Vanaf 15 uur staat de gehele opstelling weer open, zelfs sectie 6. Het is dan wel vrijwel gedaan met de vangsten.

De avondronde levert nog een paar Roodborsten, Merels en een Koperwiek op. In de avond is het heel rustig in het terrein, staat de vrijwel volle Maan met Jupiter naast zich in een nest en rolt het rallengeluid uit de speaker bij sectie 7. Een Waterhoen maakt zich rennend over het pad uit de voeten en duikt met veel geplons het riet in.

Groet uit het Glop van Henri


dagvangst 25 novemberZondag 26 november 2023

Verzonken eilanden vangen niet vlot...

Het was heerlijk rustig bij het in het donker openen van de hijsnetten en de grofmazige netten. Afgelopen nacht ving ik tijdens de laatste ronde voor het ter kooie gaan nog drie Waterrallen, die haalden net de datum van gisteren niet en staan dus bij vandaag op de lijst.

Een windje van 1 Bft uit het Noordwesten en met 4 graden fris maar niet koud. Het was wel erg stil in het terrein, op een paar plaatsen klonk het gespetter van waterrallen die in beweging kwamen.

De eerste ronde bestond opnieuw uit proppen peuteren en een paar blaadjes verwijderen. In de netten toch al zeven vogels en twee Waterrallen waarvan een in een net sprong en een in de kooi met het ondiepste eiland dat toch nog op zo'n 15 cm verzonken ligt, de rest van de kooien zijn inmiddels verheven tot de status Atlantis..

Verder twee ongeringde Winterkoningen, die blijven toch nog binnendruppelen. En een paar Merels, vooral in het bos.

De tweede ronde kent twee Grote Barmsijzen in hijsnet X en verder terugvangsten van twee Pimpels, een Heggenmus en een Roodborst. De rallen laten het dan al afweten maar ik zie er wel meerdere de paden oversteken. Dat vraagt om een andere benadering dus... Ik heb op de meest centrale stukken de onderste baan extra laag gezet en dat had gedurende de rest van de dag succes, de rest van de rallen kwamen uit de netten.

In de ronde van 13:00 uur hangt er een groepje van tien Barmsijzen in hijsnet Y; eentje ontsnapt voordat ik het net heb kunnen laten zakken en eentje blijkt een terugvangst van eerder vandaag.

Er is nog een Grote Gele Kwikstaart actief in het terrein. Tenminste... ik denk dat het er maar één is. Ik zie er eentje wegvliegen bij de takkenril naast sectie 7 waar voorgaande jaren nog een rallenkooi stond. Later op de dag zit er eentje op kooi 4 en ik zie er ook eentje wegvliegen voor het gebouw bij de sloot naar de Kooiweg.

Vanaf 10 uur begint het af en toe licht te regenen, maar wordt het ook regelmatig droog. In die periodes blijft er zeker toch nog beweging onder de vogels en sprokkel ik lekker door. In de tweede helft van de middag loopt het regenfront echter geheel dicht. Ik besluit de hijsnetten alvast te sluiten, voor de rest blijf ik continu lopen.

Dat levert in de netten bij de binnenzee van sectie 6 nog een leuke terugvangst van een Zanglijster op: in 2021 in Augustus geringd als eerstejaars vogel en daarna in dat jaar niet opnieuw. In 2022 in totaal drie keer gecontroleerd in wederom Augustus en een keer in Oktober. En daarna dit jaar eind April als broedvogel en ook wederom op exact eenzelfde augustusdag als het jaar daarvoor en dan nu. Dat laatste met het verschil dat de vogel nu best goed wat vet heeft en klaar lijkt om het eiland te verlaten. Wat leuk om het vangseizoen zo lang te blijven doorzetten...

De regen is echter weer eens spelbreker, het front van vanmiddag en vanavond groeit uit en zal naar verwachting morgen de hele dag continueren.

Groet uit het Glop van Henri


dagvangst 26 novemberMaandag 27 november 2023

Regen, motregen, wind, bladeren...

Bij het openschuiven van de hijsnetten en grofmazige netten vanochtend meteen maar besloten om hijsnet Y dicht te laten want er stond met 3 Bft ZO al redelijk wat wind. Ik had beter ook de grofmazige netten dicht kunnen houden want bij de eerste ronde was de wind al harder gaan blazen en stonden er dus 3 muren van Eikenblad...

Door de zware bewolking was de temperatuur niet ver gezakt, om 2 uur vannacht was het met 6 graden zelfs het warmst van het hele etmaal. Meteen bij het eerste daglicht begon de temperatuur al te zakken en zou uiteindelijk om 16 uur in de middag met 3 graden het laagste punt bereikt worden.

De vangsten vielen in de eerste rondes al tegen en dat zou niet veranderen. Op het Rallenfront was het ook zeer rustig terwijl een flink deel van de nacht zo geschikt leek. In de kooi van sectie 0 zat in één van de rondes wel een flinke Bruine Rat.

Geen hoogtepunten te benoemen dus, of het zou moeten zijn dat er vandaag ineens veel meer Sijzen in het bos rondvlogen. In één van de bomen voor het veldlab streek zelfs even een groep van naar schatting 75 exemplaren neer. Rond het middaguur hingen er op de traditionele plek bij sectie 1 vier in een net. Eerder waren twee éénlingen hen al voorgegaan in respectievelijk hijsnet X en het net boven de Ebelbrug. De plekken waar ook wel het meeste Elzenzaad naar beneden is gekomen moet ik zeggen.

De volgende ronde besloot ik om even met de lege kruiwagen die bij sectie 1 was blijven staan terug te lopen om hem gevuld mee terug op ronde te nemen. Op het moment dat ik bij de zandbult aankom zie ik een vogel uit de struiken richting sectie 1 vliegen. Het blijkt een Zwartkop te zijn die bij het passeren in het net is beland. Waar zand kruien al niet goed voor is... ;-)

Verder vandaag nog een adulte Winterkoning teruggevangen die op 27 Oktober vorig jaar was geringd en nu pas voor het eerst teruggevangen, exact een jaar en een maand geleden dus. Bij Winterkoningen weet je in zulke gevallen zeker dat die in de tussenliggende tijd niet in het Glop verbleven zal hebben want dan had 'ie vast niet al die keren de netten kunnen ontwijken.

Verder nog een Pimpel die afgelopen voorjaar in de nestkast aan de ONAD als nestjong geringd was.

Tussen alle buien en langdurige lichte regen door ben ik bezig gewwest met Berken snoeien bij sectie 5 en heb de netten van sectie 6 en sectie 4 binnengehaald. Het opruimen en afronden van het veldseizoen is daarmee begonnen.

Groet uit het Glop van Henri


dagvangst 27 novemberDinsdag 28 november 2023

De koude nadert...

Tijdens het openschuiven was de wind al teruggevallen van 6 naar 2 Bft NW. Dat zou nog verder zakken en bij de eerste ronde langs de netten voelde het al als windstil. De temperatuur zat op dat moment net op 1 graad Celcius en zou vandaag slechts een maximum van net geen 4 graden bereiken.

Het leek ontzettend stil en rustig in het terrein maar de eerste ronde leverde toch nog acht vogels op. Daarbij een nieuwe Waterral. In het hijsnet meteen al een eerste Barmsijs die niet te classificeren bleek tot een echte grote of een kleine.

De ronde kende een palet van soorten die eigenlijk al overeenkwam met de voorgaande dagen en ook voor vandaag in grote lijnen voor een herhaling van zetten zou zorgen. Met dat verschil dat er weer eens wat meer Barmsijzen rondvlogen waarvan er verspreid over de dag een drie of vier per ronde werden gevangen.

In de ochtend viel er korte tijd korrelsneeuw gevolgd door vier of vijf echte vlokken...

Rond het middaguur hangt er een geringde Boomkruiper in het net bij de dikke Berk in sectie 2. Ik zie meteen dat de achterklauw 9,2 is en, dat is groter dan (0,14x16,3) + 5,6 = 7,88; P6-p7=5, p7-p8=2,5. En de ratio achterklauw/snavel = 0,564; het is duidelijk, het is de Taigaboomkruiper die hier door AvL op 9 november geringd is en ook vorige week werd teruggevangen. Het Glop bevalt ook dit beestje goed.

Na de middag hing er ineens in het tweede netje van sectie 1 (het Sijzennetje) een groepje van zes Staartmezen. Allen ongeringd, dus na 4 maanden permanente vanginspanning waarschijnlijk niet van hier. Op hetzelfde moment passeerde een grotere groep langs de zuidkant van het gebouw, de traditionele route zeg maar. Ik besloot om even aan te zien wat er zou gebeuren kortom, zou hun interesse gewekt worden door de soortgenoten in de netten? Een paar individuen ging even boven het net zitten kijken maar besloot al snel zich weer bij de groep te voegen om de trein niet te missen. Kennelijk een gevalletje van: die zijn niet van ons.

Aan het eind van de middag kwam er weer een koude wind opzetten uit zuidelijke richting en koelde het stevig af. De eerste buien van een groter front dat naar verwachting zal vallen als sneeuw kondigt zich aan, maar in de avond loopt de temperatuur opnieuw op en volgt er slechts een stevige regenbui.

Groet uit het Glop van Henri


dagvangst 28 novemberWoensdag 29 november 2023

Toename van Barmsijzen in het Glop.

Bij aanvang stond er tijdens het openen van de hijsnetten nog 4 Bft wind maar de verwachting was dat deze snel zou terugzakken. En dat werd bewaarheid, om 9 uur was het 2 Bft en vanaf 11 uur was het compleet windstil.

In de eerste ronde hing in de hoek van sectie 8 en 9 een Houtsnip. De eerste voor mijn November-periode. De kou komt er aan dus zag ik langs de rand van de polder nog drie andere Houtsnippen invallen. Maar daar staat niks meer open...

Boven het Elzenbos vliegen meteen met die eerste ronde al een groepje Sijzen en een leuk wolkje Barmsijzen. Verder komen er enkele Kramsvogels overvliegen, voorbodes voor de verandering die er aan komt waarbij wordt gesproken van ook kans op sneeuw? In sectie 7 hangt een Spreeuw naast het kaalgemaakte wilgenstuk, in het bos nog een Zanglijster die bij het uithalen een enorm kromme snavel als een Wulp heeft. De volgende ronde is een absoluut verbluffende... Helemaal niks!

Ik merk wel dat ik precies op het verkeerde moment bij hijsnet Y kom; daar vliegt een groep van zeker 50 Barmsijzen weg uit de toppen van de Berken naast het net. Dat wordt gelukkig in de volgende ronde goedgemaakt want ditmaal hangen er in hijsnet X en het tegenoverliggende mistnet twintig Barmsijzen. Eentje daarvan draagt een onbekende Nederlandse ring, een 'niet van ons-je' dus. Geinig, want die zal ten zuiden van Schier geringd zijn en nu weer naar het Noorden gevlogen.

In één van de rallenkooien zitten twee Waterhoentjes tegelijk, en in het bos hangen nog een paar Vinken. Het is duidelijk dat het Elzenzaad aantrekkingskracht begint te krijgen. Tijdens de rondjes zie je op het lange pad telkens weer meerdere vogels opvliegen, enkelen springen daarbij in het net, meerdere vliegen precies de voor hen goede kant op...

Na de middag levert de ronde een kleurrijk pareltje op waarvan ook de VU-medewerkers flink van onder de indruk zijn. De vijfde IJsvogel van dit seizoen. Net als de Spreeuw eerder hangt ook deze precies naast het open stuk bij de takkenrillen tussen sectie 6 en 7.

Tegen 14 uur vallen er enkele sneeuwvlokken die een tezamen een laken nog niet wit kunnen maken. Wel is te merken dat dat vogels in beweging brengt. Er komen weer een aantal Kramsvogels overvliegen en ik zie weer een groepje Barmsijzen neerstrijken. Het levert nog een paar rondjes op met van alles wat, van Merel tot Waterral en Winterkoning (eentje voor het eerst terug sinds vorig jaar Oktober) tot weer een paar Grote Barmasijzen.

Tegen 15:15 uur begint het serieus te sneeuwen en worden de netten precies tussen 2 rondes lakens. Over en uit met de vangsten dus. De verwachting is dat het vannacht 1 graad zal vriezen en dat de maximum temperatuur 0 graden zal worden; maximaal opruimen morgen dus...

Groet uit het Glop van Henri


dagvangst 29 novemberDonderdag 30 november 2023

Vogels lokken tussen de vlokken

De dag stond vandaag vooral in het teken van afwisseling. Waar zat 'm die afwisseling in? Nou, gewoon: vriezen, dooien, sneeuwen, vriezen, dooien, sneeuwen enz. Er was na de sneeuwval van gisteren eind van de middag geen nieuwe sneeuw meer bijgekomen, maar het had wel licht gevroren.

In het bos was dit vrijwel achterwege gebleven en dus kwam ik van de eerste ronde (waarin nog een adulte Havik laag over het centrum van onze opstelling kwam vliegen) terug met een Winterkoning en een Roodborst en nog een Waterral uit één van de kooien waaromheen slechts een heel dun bros ijslaagje was ontstaan.

Here comes the Sun
Here comes the Sun

Als vrij snel kwam de zon uit de op afstand nog passerende sneeuwbuien tevoorschijn en was het dus zaak om zo snel mogelijk in het terrein de netten te pogen af te schudden. Al vrij snel daarna konden de beide hijsnetten al opengeschoven worden en de natuur deed de rest in de bovenste banen.

De volgende ronde leverde niet veel op omdat het toch weer iets was gaan aanvriezen, maar wel weer twee Waterrallen. Tijdens het lopen van de frequente afschudrondjes ben ik verder gegaan met het binnenhalen van netten, iedere ronde een paar. Aan het eind van de ochtend hingen er een paar Vinken in de ontdooide netten van sectie 2, daar zouden net na de middag er nog tien volgen waarbij ook een mannetje van 17 November 2021 die alhier ook enkele malen binnen het CES-project is gecontroleerd.

Ook hijsnet X deed zich weer gelden, maar wat dezer dagen wel duidelijk werd is dat deze vogels toch veelal net over het net heen de verder naar achteren staande boven het hijsnet uitstekende Elzen bezochten. Maar gelukkig zijn er toch iedere keer wel een paar die naar beneden druppelen om te foerageren op het Elzenzaad op ons pad.

En zo ook weer vandaag. De hele dag zag je Barmsijsjes op de paadjes huppelen, de meesten wisten logischerwijs de meest bevroren onderste banen van de netten te ontwijken. Na de hele week afwezig te zijn geweest ving ik vandaag ook ineens weer twee Goudhaantjes, beide in de eerste helft van Oktober hier geringd; ze zijn dus niet allemaal doorgetrokken. Overigens was er met de conditie van deze 2 niks mis.

Na 15 uur begint in deze tijd toch echt wel de avond zijn intrede te doen en gaat het al snel schemeren. Vandaag viel dat moment meteen samen met het blijvend dalen van de temperatuur en dus bevroren alle netten in korte tijd. Ik ben wel verder gegaan met het binnenhalen van netten en dat bleek nu wel erg makkelijk. Je kunt ze immers gewoon oprollen en samenknijpen om ze vervolgens als een baksteen aan je zakjeskarabijnhaak te hangen. Erg handig maar het levert wel kouwe klauwe op...

Groet uit het Glop van Henri


dagvangst 30 novemberVrijdag 1 december 2023

Minder netten betekent niet direct minder vogels...

De dag begon knisperend. Bevroren sneeuw dus, al stelde die vorst niet veel voor. Het was heerlijk rustig windstil weer en het ochtendrood kondigde al op tijd de komst van de zon aan. De rallenkooien hadden meteen vanaf de eerste ronde al belangstelling bij de rallen en dat zou vandaag nog wel eventjes doorlopen. Niet zo gek, want door de ijsvloer hoefden de rallen nu niet meer te zwemmen, maar bereikten de kooien op hun dooie gemakkie over het ijs dat inmiddels al een centimeter dik is.

De mistnetten die nu nog staan zijn allemaal strak bevroren dus het duurt eventjes voordat die vogels beginnen te vangen. Vanzelfsprekend eerst de hijsnetten omdat die een eindje boven de vriezende laag uittorenen en ontdooien bij het eerste strijklicht van de zon.

Meteen landen er meerdere Barmsijzen in de Elzentoppen achter het gebouw en vliegen er ook al wel een paar kleine groepjes achter in het veld in de omgeving van de hijsnetten.

De rest van de dag staat vooral in het teken van de 2 hoofdsoorten die ik nu al in dit verslag heb beschreven. Voordat de middag aanvangt kan ik al concluderen dat ik nog niet eerder zulke aantallen Waterrallen op een dag heb geringd dan vandaag. Er is duidelijk weer nieuwe aankomst van geweest want er zit er niet één bij die al een ring draagt.

Het soortenpalet van vandaag is een stuk beperkter geworden, maar dat is natuurlijk inherent aan het feit dat er alleen nog netten in het opgaande bosdeel staan en dat de paar daarbuiten de hele dag stijfbevroren blijven. We hebben vandaag dan ook een echte eerste ijsdag te pakken.

Met de middagboot arriveren Holmer en Sylvia om dit weekend te helpen om het seizoen zo opgeruimd mogelijk af te sluiten.

In de middag hangt er tussen een paar Grote Barmsijzen een al geringde Heggenmus die uit September 2020 blijkt te stammen en die daarna eigenlijk zeg maar alleen in de koude maanden hier opnieuw de ringtafel heeft bezocht, vandaag dan wel voor de tiende maal sinds de ringdatum.

Na 15:00 uur zakken de vangsten wel snel weer in en worden er rondjes van één vogel gelopen. Ook de zon zakt weer en we kunnen terugkijken op een dag die toch meer opleverde dan ik vanochtend vroeg nog dacht.

Holmer is vanavond nog wezen dazzelen in de polder maar kwam vrij snel met lege handen terug; de Houtsnippen waren door de sneeuw en de inmiddels weer bijvallende vlokken zo ril dat ze al 25 meter voor nadering opvlogen.

terug
eerder
later

Groet uit het Glop van Henri, Holmer en Sylvia


dagvangst 1 december
 

Valid HTML 4.01! Transitional   ·   mailto   ·    Fatbirder's Top 1000 Birding Websites   ·   Any Browser   ·    Get Firefox