logo

Welkom op het vogelringstation Schiermonnikoog

 
Home Nieuws Het station Ringaantallen De terugmeldingen Foto's Links Giften Sponsors union jack   English
terug
later
eerder

Week 46


Zaterdag 13 november 2010

Wisseling van de wacht.

Joop bleek heel vroeg opgestaan om alle secties weer te openen met uitzondering van 6. We werden onthaald met koffie en koek en liepen samen een rondje voor de goede overdracht. Uiteraard geen aankomst na twee dagen storm. Nu er in Falsterbo recordaantallen grote barmsijzen worden geringd is dat onze hoopsoort voor aanstaande week. Daarom aan Henri gevraagd een minidisk te maken met geluid van barmsijzen. Disk kwam met middagpost en direct gebruikt. We vingen er drie, dus het hielp?! Sectie 6 in loop van middag weer schoon gemaakt en open gezet, op drie netten na.
Druppeldag met sperwer als hoogtepunt (zie foto). Bezoek van Cherry Duyns met vrouw en onze voorzitter. Symen kwam een borrel drinken.
Waarnemingen: 1 appelvink. Bij de Monnik zag Arno een witbuikrotgans. Andere vogelaars telden 3500 goudplevieren in de hele polder."

Joop van Ardenne, Marijke Vaneker, Gerrit Gerritsen, Arno ten Hoeve en Janos Molnar.


Zondag 14 november 2010

Geen paljas maar een...

We draaiden de afgelopen nacht rallengeluid. Vanaf 04.00 uur regen die duurde tot 10.00 uur en de rest van de dag buiig. Het was erg zacht met ZW 3/4. We hoorden zang van Turkse tortel, Roodborst en Winterkoning. In de eerste ronde twee Waterrallen in één kooi.
Tijdens de derde ronde vloog een klein Phylloscoopje voor Harry uit. De vogel kon twee kanten op maar koos de goede: dus in net 3. Eerste indruk een bladkoning met een vage kruinstreep. Arno was beslist en riep "Pallas". Aan de ringtafel was de bleekgele stuit overtuigend. Het lokte de voorzitter, en Symen en Irene van het zondagse ontbijt in de Herdershut, en we hebben er een fotopagina aan gewijd.
Afgelopen nacht de rallenkooien scherper gesteld; met name de kelen van de vangkooien waren veel te breed (caviabreedte). We hoorden de hele dag veel rallen maar het bleef bij drie vangsten en gisteravond laat nog een handvangst.
Na protocollair geluid draaiden we barmsijs en pestvogel bij sectie 7, zonder resultaat. Het rallengeluid draait weer vanaf 17.20 uur.
Waarnemingen op en rond het Glop: circa 25 (barm)sijzen op berkenzaad. Arno zag op de Monnik een vuurgoudhaan.
Evert Jan bracht de middag bij ons door.

Gerrit Gerritsen, Arno ten Hoeve en Janos Molnar en vanaf 15.30 Erik Gerritsen.


Maandag 15 november 2010

Vol verwachting klopt ons hart...

Gisteren was er 10 mm regen gevallen, waardoor de waterstand in het Glop met 2 cm steeg naar +14. Ondanks hele nacht rallengeluid, vingen we er maar één. Regelmatig 3 exemplaren tegen elkaar roepend.
Vandaag vrijwel droog met in de vroege ochtend ZW 3 en om 14.00 uur WNW 3. Dus een hele rustige dag met nauwelijks blad in de netten en regelmatig zon.
Geen aankomst van vogels, dus een zeer matige vangst. Nog wel een controle van een elders in Nederland geringde Vink.
Regelmatig een groep van 65 kramsvogels en 100 sijzen boven het Glop. Buiten de protocoluren bij sectie 7 geluid gedraaid van (witstuit)barmsijs.
In de polder joeg een Slechtvalk 1750 Goudplevieren op en verder passeerden 60 Kolganzen laag over het Glop naar het noordoosten. De UvA voorspelt de komende twee nachten goede trek; hopelijk zitten daar zangvogels bij.
Calidris start vanavond met vangen en Arno is mee.
Rallengeluid draait vanaf zonsondergang en blijft hele nacht aan.

Gerrit Gerritsen, Arno ten Hoeve, Janos Molnar en Erik Gerritsen.Dinsdag 16 november 2010

Toch nog rallen op de valreep!

Prachtige rustige herfstdag met een nevelige zonsopgang. Pas in de namiddag brak de zon een paar uur door; dus vrijwel de hele dag dauw op de netten.
Van de voorspelde nachttrek merkten we iets. Zo zagen we een groep van vijftien koperwieken invallen en vingen we een verse tjif en zwartkop. Arno zag ook nog twee zwartkoppen, die duindoornbessen aten. Maar dat was het dan ook.
De Rallen blijven ons verbazen. Net als gisteren hoorden we er regelmatig drie tegelijk maar ze wilden de kooien niet in. Tot we in de laatste ronde voor het donker er plotseling vier tegelijk vingen; alle bij sectie 8. Drie in de oostelijke en één in de westelijke kooi.
's Ochtends nog een ral gevangen in het grofmazige net tussen de secties 5 en 6. Net als gisteren vingen we de meeste vinkachtigen in de secties 2 en 0 nabij de Ebelbrug. Alle drie gecontroleerde sijzen bleken op 17 oktober gevangen en sindsdien niet meer.
Het rallengeluid draait vanaf 18.00 uur.

PS: Gisteravond dus nog een Kerkuil kunnen ringen; de achtste voor het VRS, gevangen in het grofmazige net tussen 5 en 6.

Gerrit Gerritsen, Arno ten Hoeve, Janos Molnar en Erik Gerritsen.


Woensdag 17 november 2010

Beetje aankomst en leuke rallenvangst.

Tijdens de eerste ronde bleek de wind gedraaid naar oost, Bf 4. Er was wat aankomst van onder andere Koperwiek, die we de afgelopen nacht ook al regelmatig hoorden. Ook wat aankomst van merels. Het leverde de eerste twee rondjes wat extra vogels op; daarna zakte het in. Wel een goede rallendag.
's Middags gingen Gerrit en Erik het eiland op om te vogelen. Het leverde het volgende op. In de polder bij Talsma een ruigpootbuizerd, die zelfs even landde tussen de Brandganzen. Grote paniek natuurlijk.
Verder in de oostelijke helft van de polder 1500 goudplevieren en een man torenvalk. Op de Oosterkwelder twee ringtails Blauwe kiekendief en ten noorden van de Kobbeduinen twee Torenvalken. Boven de badweg twee Blauwe kiekendieven (ook ringtails) hoog naar het zuidwesten.
Bij de vuurtoren 45 Zwarte kraaien op de duindoorns en 40 Huismussen. En bij de Westerplas: zeventien Futen, een Grote zilverreiger, een paar Brilduikers, 35 Tafeleenden, 225 Slobeenden, minstens 200 Wintertalingen, 80 Pijlstaarten en 10 Grote mantelmeeuwen.
Noord van de hut sliepen minstens 30 aalscholvers, die uit westelijke richting arriveerden. We vertrokken te vroeg voor een complete telling. André Duiven kwam twee keer langs in verband met de aanstaande bulklevering van de VRS-data aan het Vogeltrekstation. Het rallengeluid draait weer sinds 18.00 uur.

Gerrit en Erik Gerritsen, en Wil Gerritse en Anton Koot vanaf 10.30.

Donderdag 18 november 2010

Een zwartrallige dag.

Gisteravond vingen we bij de ronde voor het slapen nog twee rallen; waardoor we op tien verse rallen eindigden. Vandaag verliep in grote lijnen als gisteren. Aankomst van wat merels, koperwieken, roodborsten en waterrallen. Door twee droge dagen is de waterstand gedaald tot + 9 cm en bij bij rallenkooi 8 west ontstaan wat modderveldjes. We zijn optimistisch dat de rallenvangsten doorzetten; vandaag 9 verse.
Het was een rustige bewolkte dag met ZO-wind, kracht 2. Wel fris aan de ringtafel. Bezoek van Matti Berg en een Portugese student, Martin Duisterwinkel en het fenomeen BB.
We hadden bij de start problemen met de computer; we konden niet inloggen ondanks het goede wachtwoord. Ook raadpleging van al onze André's wilde niet helpen, hoewel ze erg behulpzaam waren. Na talloze malen intypen van het wachtwoord deed hij het plotseling wel; we houden het maar op ouderdom van onze computer. Dus hebben we het eerste uur weer ambachtelijk met de pen ringlijsten ingevuld.
Waarneming op het Glop: één Havik.
Gerrit en Rinus maakten nog een rondje door de polder en Kooiduinen. Diverse brandganzen afgelezen, die alle op Gotland bleken geringd. De oudste in 1991. Ook een prachtige adulte slechtvalk op een weidepaal bij Theun Talsma. Verder 50 sijzen op erf Visser, 20 veldleeuwerikken op maisstoppel bij Theun en 80 vinken bij Herdershut.
Vanavond gaan we met zijn allen naar een lezing van Kester Freriks, die te gast is bij de Natuur- en Vogelwacht. Na terugkomst zullen we het rallengeluid aanzetten.

Gerrit en Erik Gerritsen, Wil Gerritse, Anton Koot en Rinus Goutbeek.Vrijdag 19 november 2010

De maan schijnt door de bomen.

Het was een windstille dag en geheel bewolkt. Pas in de namiddag kwam een bleek zonnetje door. Waterstand in Glop inmiddels gezakt tot +8. Vangsten heel matig met uitzondering van Waterral. Als Henri en Hanneke nog even doorzetten wordt dit jaar toch nog de 2000-ste geringd. Ook de 11.000e geringde vogel van dit jaar zien wij nog als haalbaar. We hadden natuurlijk graag beide records binnen gehaald maar helaas.
We hoorden vandaag voor het eerst goudvinken op de baan; dus wellicht vangsten de komende week. In de polder oost van de Herdersdam nog altijd 1500 goudplevieren. Rinus las weer een serie brandganzen af en nu zelfs een Gotland-vogel, die in 1988 was geringd. Wil zag bij de veerdam 1100 pijlstaarten op het wad. Anton zag vrouw brilduiker op Westerplas.
Erik vertrok met de 10.30-boot terug naar Brussel. Kester Freriks kwam met vriendin op bezoek, vergezeld door Ardie en André D.
Gerrit deed nog een bakkie bij Theun Talsma en hoorde dat er dit jaar 5-6 paar velduilen hebben gebroed. Goed nieuws want de soort gaat op buureiland Ameland al jaren achteruit. We spraken ringer Jan de Jong van Ameland die zijn hele leven daar al de jonge velduilen ringt. Zijn topjaar was 110 (honderd en tien) nestjongen. Dat waren nog eens tijden. Misschien gaat Schier dat ook nog beleven.
We gaan nu eten bij Van der Werff en starten het rallengeluid na terugkomst. We kijken terug op een mooie week en wensen Henri en Hanneke een spannende slotweken met hopelijk beide records.

terug
later
eerder

Gerrit en Erik Gerritsen, Wil Gerritse, Anton Koot en Rinus Goutbeek.
 

   ·   Valid HTML 4.01! Transitional   ·   mailto   ·    Fatbirder's Top 1000 Birding Websites   ·   Any Browser   ·    Get Firefox